Besök vid byggnationen av nya Linnéuniversitetet

Vänsterpartiets ledamöter i Regionförbundet Kalmar Län fick under slutet av våren möjligheten att besöka byggnationen av nya Linnéuniversitetet vid Universitetskajen. Stort fokus på en hållbar byggprocess och omsorg vad gäller materialval och energibesparande lösningar. En byggnation på närmre 50 000 kvadratmeter med plats för universitetsbibliotek, lärosalar, kontor och laboratoriesalar, aulor, garage mm. Viktigt med ett stadsintegrerat universitet som möjliggör till mötesplatser mellan forskare, studenter, näringsliv, kalmarbor och besökare.

En satsning för framtiden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf skriver dagens debattsida

Moderaterna Jan R Andersson och Niklas Wykman rycker med dragna lansar ut till försvar för den fria dragning på skattepengar som så kallade välfärdsföretag har i dag och som gör resten av världen, enligt borgerlig propaganda, till kommunistländer.

De bägge skriver i inledningen att med vinstförbud så går det inte att bedriva någon verksamhet, vilket ju inte alls är sant.

Huruvida du måste gå med vinst i en verksamhet eller inte beror helt och hållet på din företagsform. Har du ett aktiebolag så måste du gå med vinst, och du som ägare har rätt att bestämma vilka åtgärder du skall göra för att få företaget att gå med vinst.

Har du däremot ett ideellt företag, ett rent nonprofit företag, så får du inte ta ut någon vinst utan alla inkomster ska användas i bolaget. Att det sedan måste till inkomster som minst är plus/minus noll i relation till utgifterna, det är något helt annat än att på sista raden visa en vinst vilken ägarna kan göra vad de vill med.

Detta vet givetvis de bägge skribenterna, men moderaterna har aldrig någonsin haft tanken på att försvara de små kollektivägda byskolorna som drivs nonprofit, det var inte för deras skull de blåste MP i början på nittiotalet utan det handlar om fri dragningsrätt på skattepengarna för de stora bolagen, som helt utan krav på resultat idag kan bedriva företag i det som tidigare var den offentliga sektorn och vi ser resultatet runt om i Sverige, studenter som går ut med höga betyg men som när de ställs inför verkligheten utanför privatskolans skyddade verkstad helt plötsligt inser att de inte har fått en utbildning, utan de har fått ett betyg.

Äldre människor inser skillnaden mellan en glassig broschyr och en verklighet med en liten, lågt utbildad och hyperstressad personalstyrka.

Pengarna kan dock inte krävas tillbaka utan de ligger för alltid hos ägarna.

Det blir nästintill lyteskomik när de bägge moderata skribenterna sedan fortsätter att tala om att den verkliga utmaningen är att få bättre vård, skola och omsorg för skattepengarna, samtidigt som de med näbbar och klor försvarar möjligheten att plocka ut en stor del av dem i vinst, det vill säga se till att de går till allt annat än vård, skola och omsorg.

Samma skribenter talar om rapporterna som visar på ett underskott av välfärdsfinansiering i storleksordningen trettio till femtio miljarder kronor. Att deras parti skänkte bort över det dubbla varje år under de åtta senaste åren som de satt i regeringsställning nämns inte med ett ord.

Det fullständigt ologiska i att få mer välfärd i ett system där skattepengarna går till vinst i stället för välfärd nämns inte heller med ett enda ord.

De berör också det A-lag och B-lag som skapas på en marknad där de rika (A-laget) kan köpa vård av de privata medan de fattiga (B-laget) får vänta på vård av de offentliga. Att det redan är så i Sverige och har så varit i många, många år nämns inte. Skillnaden mot då är att då fick de rika fick betala den privata vården helt själva, medan de fattigas vård gick helt och hållet via skattesedeln. De rika var välkomna till den offentliga vården, eftersom de var med och betalade skatten som drev den, men de rika ville inte ha det så utan de betalade skatter och privat vård och gnällde sedan högt och tydligt om att de inget fick för skatten.

Nu betalas de rikas vård av skattebetalarna medan de fattiga får svårare och svårare att få hjälp av en vård, nertyngd av borgerliga ekonomiska vinstkrav helt fristående från vinsten av ett friskt samhälle.

Att som borgare påstå att det går att ha ett välfärdssamhälle för alla i ett lågskattesamhälle är inget annat än rent skitsnack och den enda anledningen till att de överhuvudtaget försöker lura på oss alla den dyngan är det faktum att de som tjänar på låg skatt är långt ifrån tillräckligt många för att kunna ge de borgerliga regeringsmakten.

Minns detta i september!

Då har vi arbetare samma makt som platschefen där vi jobbar.

Då spelar det ingen roll att platschefen får ut vår årslön på en månad.

Då är vi helt likställda.

Ulf Åman (V) Oskarshamn

Möte med företagare i Oskarshamn

Intressant möte, i början av juni, med företagare i Oskarshamn. Ska vi ha full sysselsättning behöver vi många företag. Vänsterpartiet driver bl.a. satsningar på YH utbildningar, slopandet av sjuklöneansvaret för mindre företag, social trygghet för företagare, exportstöd för små och medelstora företag, lärlingar i hantverksyrken, grön omställning och mycket mer för att underlätta för företag i hela landet.

Det blev ett bra samtal kring kring kommunal service, bemötande, arekryteringsbehov, arbetsgivaravgifter och mycket annat. Arrangerat av Svenskt Näringsliv Kalmar län.

Reine, Lena, Claes, Linda & Anmol

 

 

Presentation av kandidat till Kommunfullmäktige

Veronika Guljas står på plats nr 4 på vår lista till kommunfullmäktige.

Jag är en glad pensionär som ställer upp för de som vill ha min hjälp.
Politik är för mig att fatta rätt beslut som underlättar vardagen för de utsatta.
Jag brinner för gamla, handikappade, skola och asylpolitik.
Jag har hittat hem i Vänsterpartiet som är det enda parti som alltid står upp för de svaga i samhället, inte bara när det är valår.

Politikerdebatt arrangerad av LRFs kommungrupp

I veckan var våra fullmäktigekandidater Lena Granath och Vidar Aldorsson på plats när LRFs Kommungrupp Oskarshamn bjöd in till en paneldebatt med fokus på landsbygden och de gröna näringarna. Samtliga partier från Oskarshamn fullmäktige fanns representerade och diskussionen var både intressant och stundtals het. Efter den nästan 2 timmars långa panelutfrågningen blev det även utrymme för de många intresserade på plats att delge sina egna erfarenheter och vilka hinder som stötts på. Våra kandidater svarade på de frågor som ställdes och fick även presentera hur vi i Vänsterpartiet ser på Landsbygd, Livsmedelsstrategin, upphandling och mycket mer.
Vi vill ha ett Oskarshamn för alla och att det ska vara möjligt att leva och verka på landsbygden. Vi måste fortsätta att samverka, kommun, politik, föreningar och lokala näringslivet. Vi behöver se till landsbygdens behov och viljor. Vi vill satsa på våra serviceorter, ha en kravspecifikation för vad som ska innehålla i en serviceorts basservice och vi vill underlätta skapa-eget-företagande.
Vi behöver ha mer närodlade och ekologiska livsmedel den kommunala verksamheten.
Vi behöver varandra, hjälpa varandra tex i upphandlingar och finnas med i nätverk och andra möten för samtal och kunskapsinhämtning.
#vadkanvihjälpatillmed
#tillsammansgörviskillnad

 

Förbättrat och permanentat Seniorkort!

Idag har jag och mina samarbetspartier i landstingsmajoriteten kunnat ge det riktigt glädjande beskedet att Seniorkortet nu permanentas och att de som har sjuk och aktivitetsersättning inkluderas.

De som förr kallades för förtidspensionärer kommer att gälla från och med den 1 januari 2019.

Vi ser en positiv resandeutveckling och därför har vi beslutat att redan nu permanenta seniorkortet och arbeta in det i budget o plan för 2019. Vi kan också se att det har skett en förskjutning av resandet till de tider som seniorkortet gäller och därmed frigjort utrymme vid högtrafik vilket var ett av målen med seniorkortet.

Denna satsning är riktigt bra för flera och det ger dels en ökad frihet och rörlighet för en ibland ekonomiskt utsatt grupp, men även en bättre möjlighet för fler att välja att resa kollektivt i vårt län, för miljön!

 

#tillsammansärvistarka

#tillsammansgörviskillnad

Medlems-och gruppmöte

Söndagen den 20 maj hade vi medlems-och gruppmöte i Stadshuset, Oskarshamn.

På medlemsmötet fortsätte vi att gå igenom partiets centrala Valplattform, som ledde till många bra diskussioner och frågeställningar,

länk till plattform samt den lättlästa versionen finns nedan.

https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2018/04/Valplattform_lattlast_A4.pdf

Styrelsen gav information om sommaren, flygblad politikerdebatter och marknader mm.

Efter det goda kaffe & fika,

fortsätte vi med gruppmöte inför kommande kommunstyrelse,

länk till handlingar som diskuterades finns nedan.

https://www.oskarshamn.se/globalassets/mer-om-kommunen/dokument/kallelser-ks/2018/kallelse-ks-2018-05-22.pdf

Tack till alla er som kom!

//ordförande Claes & gruppledare Lena

#tillsammansgörviskillnad

Öppen IVA på Oskarshamns Sjukhus i sommar

Under förra veckans landstingsfullmäktige lämnade vi i majoriteten S, V & MP beskedet att ja, Intensivvårdsavdelningen (IVA) på Oskarshamn Sjukhus kommer i sommar att vara öppen. Tack vare ett fantastiskt engagemang av vår personal.
Året om, 24 timmar om dygnet, ges kvalificerad intensivvård på länets tre sjukhus och så även i sommar. Samverkan sker alltid sjukhusen emellan med målet att patienten ska få vård utifrån behov där den bäst ges. IVA i Oskarshamn kommer vara öppet under hela sommaren.
Det startas även en permanent hjärtintensivvårdsavdelning med fyra platser. Det innebär en fördubbling av antalet vårdplatser för denna patientgrupp. Förra årets erfarenheter är det som lett fram till denna utökning. Den mest påtagliga konsekvensen av förra årets stängning av IVA i Oskarshamn var nämligen att ett antal patienter med hjärtinfarkt då fick skickas till sjukhusen i Kalmar och Västervik. Dessa patienter utgör den klart största patientgruppen som vårdas på IVA i Oskarshamn. Så efter ett planerat och strategiskt arbete under hösten kommer nu HIA-verksamheten etableras i anslutning till hjärtavdelningen i likhet med de andra sjukhusen i länet. I övrigt är IVA uppdraget i Oskarshamn oförändrat.
Arbetet med bemanning av länets tre intensivvårdsavdelningar inför sommaren 2018 startade redan under hösten 2017. Inriktningen har i första hand varit att arbeta med långsiktig rekrytering, men kontakter har även tagits med bemanningsbolag. Det har också skett en inventering av intresset att justera semesterperioder med befintlig personal. Vi är glada att kunna ge detta besked och även säga att vi har en fantastisk personal som gör detta möjligt.

Lena Granath & Linda Fleetwood

#tillsammansärvistarka

Sista landstingsfullmäktige före valet

Tisdagen den 29 maj inleddes landstingsfullmäktiges sista sammanträde innan valet den 9 september.

Två dagars mötet dominerades av en omfattande interpellationsdebatt där oppositionen hade en lång rad frågor till den sittande majoriteten. Totalt är det 22 interpellationen och en fråga som ska besvaras under de två dagar sammanträdet pågår.

Dagordningen var utöver interpellationerna fylld med årsredovisningar, verksamhetsberättelser, trafikmedlet, beslut om regional utvecklingsstrategi och särkilt kloka beslut om inköp av tågfordon och antagande av Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022, fyra medborgarförslag och åtta motioner. Under mötet kom även landstinget att ta ställning till verksamhetsorganisationen för Region Kalmar län, som bildas när landstinget och regionförbundet går samman efter årsskiftet.

Landstingsfullmäktige avslutades under onsdagen och dessa möten är alltid öppet för allmänheten att följa.

Anders Svensson, Leif Svensson, Lena Granath, Ragnar Olsson, Linda Fleetwood & Kaj Raving

#tillsammansgörviskillnad

Den rödgröna majoritetens gemensamma riktlinjer

I slutet av april var olika landsting-och regionpolitiker från (V) och våra samarbetspartier i Oskarshamn, Kalmar, Västervik, Öland och Vimmerby för att presentera våra gemensamma riktlinjer. Dessa ligger sen till grund för kommande Landstingsplan & budget för 2019-2022

Bakgrund
• Tolfte gången våra tre partier gör detta
• Högst förtroendet för hälso- och sjukvården i Kalmar län • Samtliga våra tre sjukhus på topplaceringar
I stort sett samtliga mätningar och undersökningar som genomförs för svensk hälso- och sjukvård placeras Kalmar län i toppklass.

Inledning
• Givetvis är vi medvetna om de utmaningar vi har framför oss
• Tidigare uppdrag ligger fast • Köfri vård
• Patientkontrakt • Cancervård
54 olika förslag som syftar till att göra hälso- och sjukvården i Kalmar län ännu bättre!

Jämlik hälsa för oss alla
• Strategi för hälsa ska implementeras i landstingets arbete.
• Ett länsgemensamt informationsmaterial om PSA-test ska tas fram och aktivt delas ut av primärvården.
Långsiktigt ska antalet personer som insjuknar i kroniska sjukdomar minska.

Jämlik hälsa för oss alla
• De förebyggande och hälsofrämjande insatserna kring psykisk hälsa hos barn, unga och deras närstående ska utvecklas.
• Landstinget ska ta initiativ till att fördjupa samverkan mellan elevhälsan och barn- och ungdomshälsan för att skapa en helhetssyn kring barn och ungas hälsa.
Kunskapen kring endometrios och andra kvinnosjukdomar ska öka genom utbildningsinsatser

Så nära dig som möjligt
• En stor långsiktig satsning ska göras för att stärka och utveckla 1177.
• Alla som uppsöker vården ska garanteras en första medicinsk bedömning inom tre dagar.
Kontinuiteten ska stärkas genom erbjudande om fast vårdkontakt och fast läkarkontakt.

Din vård ska vara modern, säker och
tillgänglig
• Ett initiativ ska tas tillsammans med primärvården, kommunerna och föreningslivet för att bryta äldres isolering och bättre förebygga de äldres hälsa.
• Ytterligare satsningar ska göras på ambulanssjukvården.
Satsningar ska göras för att utveckla kvalitén och tillgängligheten inom BUP.

Tillsammans med våra medarbetare
• Utifrån medarbetarenkätens resultat ska landstinget arbeta för ännu mer hälsosamma arbetsplatser.
• Karriärvägar för flera och nya yrkesgrupper ska tydliggöras inom arbetet med kompetens och rekryteringsstrategin.
Utbildningstjänster ska fortsätta användas för att erbjuda sjuksköterskor att specialistutbilda sig inom bristområden där verksamheten har behov.

Region att växa i
• Landstingets framgångsrika arbete med snabbspår för nyanlända med sjukvårdsbakgrund ska utvecklas till att omfatta fler yrkesgrupper.
• Landstinget ska verka för att möjliggöra ett livslångt lärande med satsning på Yrkeshögskolekurser och fortsatt utbyggnad av Linnéuniversitetet.
Initiativ ska tas för att bilda E-hälsokluster i länet.