Aktuellt

 

Välkommen på medlems-och gruppmöte!

 

Söndagen den 15/4 kl 17.30 är Ni alla välkomna till Oskarshamnssalen, i Stadshuset.

vi startar mötet med en inledande diskussion och presentation om vår beslutade valplattform.

-Ett Sverige för alla – inte bara de rikaste.

dokumentet kan laddas ner på:

https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2018/04/Valplattform-2018.pdf

 

därefter presenterar vår gruppledare Lena G förutsättningarna inför 2019 års investeringsförhandlingar.

 

efter kaffet fortsätter vi med gruppmöte inför kommande Kommunstyrelse för april månad.

handlingar kan laddas ner här:

http://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunstyrelsen/kallelser-till-kommunstyrelsen/

 

är du ännu ej medlem så löser vi det på plats,

välkomna!!

 

//Claes ordf & Lena gruppledare