Aktuellt

 

 

Välkommen till medlemsmöte & gruppmöte!

Söndag den 25/2 kl:17.00 Stadshuset, Oskarshamnssalen

Vi startar med medlemsmöte där kommunens klimatstrateg, Katarina Skoglycka samt hållbarhetsstrateg, Katarina Hägg-Blecher föredrar

¤ Hållbarhetsprogrammet.

Underlag hittar ni på:

https://www.oskarshamn.se/hallbarhet

programmet hittar ni på:

https://www.oskarshamn.se/globalassets/bygga-b-miljo/lank-block/hallbarhetsarbete/hallbarhetsprogram-2017-remissversion.pdf

¤ Övriga frågor

 

därefter blir det kaffe & kaka

Sedan fortsätter vi med gruppmöte inför kommande Kommunstyrelse. Underlag hittar ni på:

http://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunstyrelsen/kallelser-till-kommunstyrelsen/

Är du inte medlem så löser vi det !

Välkommen till oss!!

//ordförande Claes & gruppledare Lena