• Hem
sida

Aktuellt

Vid höstterminens start 2019 är det sedan en tid klart att Barn och fritidsprogrammet på gymnasiet kommer tillbaka. Detta är något som vi i Vänsterpartiet är mycket glada över. Utbildningen har gjorts om och fått en mer högskoleförberedande karaktär, idrottsprofil kommer att erbjudas, och intresset för att söka programmet har ökat. När programmet lades ner 2013 sa man att det delvis var pga prognoser om sviktande elevunderlag, likaså sas det att eleverna inte hade samma möjlighet till anställning efter avslutande studier. Verkligheten visade sig inte stämma in med de prognoser som låg till grund för beslutet och Oskarshamns kommun har efter påtryckningar börjat se över anställningsavtal med våra färdigutbildade barnskötare. Målet är att de ska ha fasta anställningar och inte vikariat som outbildade förskollärare. Detta har tidigare gjorts för att  kommunens policy säger att man företrädesvis ska anställa förskollärare. Samtidigt som policyn inte säger att man inte kan anställa barnskötare. Vänsterpartiet sa nej till nedläggning av programmet redan 2013 och motiverade med att nedläggning inte skulle ge någon besparing. Vi ser fram emot att kunna erbjuda fler gymnasieutbildningar på Oscarsgymnasiet!

 

Kopiera länk