Aktuellt

Söndag den 18 mars är Ni alla välkomna till medlemsmöte-och gruppmöte i Oskarshamnsrummet, Stadshuset, Oskarshamn klockan 17.30.

Temat för mötet är

Boende för äldre i vår kommun

Därefter blir det kaffe.

På gruppmöte vi går igenom handlingarna inför Kommunstyrelsens möte veckan efter

https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunstyrelsen/kallelser-till-kommunstyrelsen/

 

Är du inte medlem än, så löser vi det på plats!

.
Varmt välkomna allesammans

Claes (ordf.) och Lena (gruppledare)