sida

Företrädare

Kommunfullmäktige
Lena Granath
Lena Fyhr
Vidar Aldorsson
Veronika Guljas

Ersättare:
Marita Reinholdsson
Monica Johansson

Kommunstyrelsen:
Lena Granath (ordinarie ledamot, även KSAU)
Lena Fyhr (ersättare)

Socialnämnden:
Angelica Ågren (ordinarie)
Fredrik Jonasson (ersättare)

Bildningsnämnden:
Saga Lundberg (ordinarie)
Marita Reinholdsson (ersättare)

Tekniska Nämnden:
Stig Gustafsson (ordinarie)
Sylvia Borg (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden:
Claes Zachrisson (ordinarie)
Vidar Aldorsson (ersättare)

Lokala Säkerhetsnämnden:
Lena Fyhr

Valberedning:
Veronika Guljas (ersättare)

 

Kopiera länk