Kandidat på kommunlistan

Agneta Aldorsson står på plats nr 12 på vår lista till kommunfullmäktige.

Jag är en pensionär som trivs med livet och som för tillfället går på Folkhögskolan.
Katter ligger mig varmt om hjärtat och jag ställer upp på Katthemmet när de behöver hjälp.
Jag vill att klyftorna i samhället ska minska, därför blev jag vänsterpartist.
Politik för mig är ett rättvist och jämlikt samhälle.
Min hjärtefråga är Djurskyddet. Jag vill göra praktisk skillnad för övergivna djur som behöver nya kärleksfulla hem.

Ett hållbart Oskarshamn

Idag fick Lena, som representant för kommunledningen ta emot våra barn och ungdomars material efter att ha arbetat med Agenda 2030, med fokus på vatten och miljö. Detta som en del av miljöarbetet och efter att lyssnat på föreläsningar av Naturskyddsföreningen och Trash-Tiki gänget som skall uppvakta miljöminister Karolina Skog i Almedalen.

Läs nedan ungefär vad hon sa;

-Jag är här idag för att ta emot uppmaningar och förslag från barn & ungdomar i Oskarshamn som ett resultat av föreläsningar från Naturskyddsföreningen och Trash-Tiki gänget samt förskolan Hummlans arbete kring miljöfrågor & specifikt vatten.

Vi startade vårt hållbarhetsarbete för många år sedan och bl.a. 2015 beslutade vi att vi skulle arbeta med Giftfri förskola.

Vi har tagit fram ett hållbarhetsprogram som ett steg i att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete.

Vi är medlemmar i Sveriges Eko kommuner.
Vi håller på med ett av Sveriges idag största saneringsarbete när vi sanerar vår hamn.

Det vi är samlade för idag är ett exempel på hur vi kan arbeta kring Agenda 2030 – våra globala hållbarhetsmål. Idag handlar det om MÅL 14 HAV OCH MARINA RESURSER men också viktiga mål som 15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISKT MÅNGFALD.

Det är ett led i kommunens arbete och jag är jätteglad att både barn & ungdomar har engagerat sig i detta.

Vi har kompetenta & engagerade medarbetare som ser till att medvetandegöra våra yngre generationer och det är viktigt att uppmuntra och uppmärksamma detta då miljö och klimat är avgörande för allas vår framtid.

Stort tack och ett stort lycka till på er översegling till Visby.

#tillsammansgörviskillnad

Ulf skriver dagens debattsida

Moderaterna Jan R Andersson och Niklas Wykman rycker med dragna lansar ut till försvar för den fria dragning på skattepengar som så kallade välfärdsföretag har i dag och som gör resten av världen, enligt borgerlig propaganda, till kommunistländer.

De bägge skriver i inledningen att med vinstförbud så går det inte att bedriva någon verksamhet, vilket ju inte alls är sant.

Huruvida du måste gå med vinst i en verksamhet eller inte beror helt och hållet på din företagsform. Har du ett aktiebolag så måste du gå med vinst, och du som ägare har rätt att bestämma vilka åtgärder du skall göra för att få företaget att gå med vinst.

Har du däremot ett ideellt företag, ett rent nonprofit företag, så får du inte ta ut någon vinst utan alla inkomster ska användas i bolaget. Att det sedan måste till inkomster som minst är plus/minus noll i relation till utgifterna, det är något helt annat än att på sista raden visa en vinst vilken ägarna kan göra vad de vill med.

Detta vet givetvis de bägge skribenterna, men moderaterna har aldrig någonsin haft tanken på att försvara de små kollektivägda byskolorna som drivs nonprofit, det var inte för deras skull de blåste MP i början på nittiotalet utan det handlar om fri dragningsrätt på skattepengarna för de stora bolagen, som helt utan krav på resultat idag kan bedriva företag i det som tidigare var den offentliga sektorn och vi ser resultatet runt om i Sverige, studenter som går ut med höga betyg men som när de ställs inför verkligheten utanför privatskolans skyddade verkstad helt plötsligt inser att de inte har fått en utbildning, utan de har fått ett betyg.

Äldre människor inser skillnaden mellan en glassig broschyr och en verklighet med en liten, lågt utbildad och hyperstressad personalstyrka.

Pengarna kan dock inte krävas tillbaka utan de ligger för alltid hos ägarna.

Det blir nästintill lyteskomik när de bägge moderata skribenterna sedan fortsätter att tala om att den verkliga utmaningen är att få bättre vård, skola och omsorg för skattepengarna, samtidigt som de med näbbar och klor försvarar möjligheten att plocka ut en stor del av dem i vinst, det vill säga se till att de går till allt annat än vård, skola och omsorg.

Samma skribenter talar om rapporterna som visar på ett underskott av välfärdsfinansiering i storleksordningen trettio till femtio miljarder kronor. Att deras parti skänkte bort över det dubbla varje år under de åtta senaste åren som de satt i regeringsställning nämns inte med ett ord.

Det fullständigt ologiska i att få mer välfärd i ett system där skattepengarna går till vinst i stället för välfärd nämns inte heller med ett enda ord.

De berör också det A-lag och B-lag som skapas på en marknad där de rika (A-laget) kan köpa vård av de privata medan de fattiga (B-laget) får vänta på vård av de offentliga. Att det redan är så i Sverige och har så varit i många, många år nämns inte. Skillnaden mot då är att då fick de rika fick betala den privata vården helt själva, medan de fattigas vård gick helt och hållet via skattesedeln. De rika var välkomna till den offentliga vården, eftersom de var med och betalade skatten som drev den, men de rika ville inte ha det så utan de betalade skatter och privat vård och gnällde sedan högt och tydligt om att de inget fick för skatten.

Nu betalas de rikas vård av skattebetalarna medan de fattiga får svårare och svårare att få hjälp av en vård, nertyngd av borgerliga ekonomiska vinstkrav helt fristående från vinsten av ett friskt samhälle.

Att som borgare påstå att det går att ha ett välfärdssamhälle för alla i ett lågskattesamhälle är inget annat än rent skitsnack och den enda anledningen till att de överhuvudtaget försöker lura på oss alla den dyngan är det faktum att de som tjänar på låg skatt är långt ifrån tillräckligt många för att kunna ge de borgerliga regeringsmakten.

Minns detta i september!

Då har vi arbetare samma makt som platschefen där vi jobbar.

Då spelar det ingen roll att platschefen får ut vår årslön på en månad.

Då är vi helt likställda.

Ulf Åman (V) Oskarshamn

Möte med företagare i Oskarshamn

Intressant möte, i början av juni, med företagare i Oskarshamn. Ska vi ha full sysselsättning behöver vi många företag. Vänsterpartiet driver bl.a. satsningar på YH utbildningar, slopandet av sjuklöneansvaret för mindre företag, social trygghet för företagare, exportstöd för små och medelstora företag, lärlingar i hantverksyrken, grön omställning och mycket mer för att underlätta för företag i hela landet.

Det blev ett bra samtal kring kring kommunal service, bemötande, arekryteringsbehov, arbetsgivaravgifter och mycket annat. Arrangerat av Svenskt Näringsliv Kalmar län.

Reine, Lena, Claes, Linda & Anmol

 

 

Presentation av kandidat till Kommunfullmäktige

Veronika Guljas står på plats nr 4 på vår lista till kommunfullmäktige.

Jag är en glad pensionär som ställer upp för de som vill ha min hjälp.
Politik är för mig att fatta rätt beslut som underlättar vardagen för de utsatta.
Jag brinner för gamla, handikappade, skola och asylpolitik.
Jag har hittat hem i Vänsterpartiet som är det enda parti som alltid står upp för de svaga i samhället, inte bara när det är valår.

Politikerdebatt arrangerad av LRFs kommungrupp

I veckan var våra fullmäktigekandidater Lena Granath och Vidar Aldorsson på plats när LRFs Kommungrupp Oskarshamn bjöd in till en paneldebatt med fokus på landsbygden och de gröna näringarna. Samtliga partier från Oskarshamn fullmäktige fanns representerade och diskussionen var både intressant och stundtals het. Efter den nästan 2 timmars långa panelutfrågningen blev det även utrymme för de många intresserade på plats att delge sina egna erfarenheter och vilka hinder som stötts på. Våra kandidater svarade på de frågor som ställdes och fick även presentera hur vi i Vänsterpartiet ser på Landsbygd, Livsmedelsstrategin, upphandling och mycket mer.
Vi vill ha ett Oskarshamn för alla och att det ska vara möjligt att leva och verka på landsbygden. Vi måste fortsätta att samverka, kommun, politik, föreningar och lokala näringslivet. Vi behöver se till landsbygdens behov och viljor. Vi vill satsa på våra serviceorter, ha en kravspecifikation för vad som ska innehålla i en serviceorts basservice och vi vill underlätta skapa-eget-företagande.
Vi behöver ha mer närodlade och ekologiska livsmedel den kommunala verksamheten.
Vi behöver varandra, hjälpa varandra tex i upphandlingar och finnas med i nätverk och andra möten för samtal och kunskapsinhämtning.
#vadkanvihjälpatillmed
#tillsammansgörviskillnad

 

Valbar med Företagarna

I slutet av april var vi inbjudna till en politikerutrågning, Valbar, arrangerad av Företagarna. Det var en inbjudan för debatt och möjlighet att träffa företagare och politiker. Vänsterpartiet representerades av Lena Granath, första namn på vår fullmäktigelista, som tyckte att det var ett avslappnat & trevligt sätt att lyssna och möta en hel del viktiga frågor från våra lokala företagare. Det framfördes både möjligheter och utmaningar. Lena pratade bl.a. om vårt arbete på SBK så har vi varit mycket angelägna om att komma åt den kritik som tidigare har funnits. Vi har arbetat mycket med vår

# Hemsida, för att kunna ge så mycket information som går där.
# Vi har börjat med telefontid mån-tors 9.30-11.30
# Vi förespråkar gärna att ta ett möte, då man lättast kommer åt och löser problemformuleringarna som kan tänkas ha uppstått.

#vi har blivit angelägna om att kunna mötas och vara behjälpliga.

Men sen finns givetvis bestämmelser – Vi får inte vara konsulter

Det har varit prioritet att komma åt detta.

Handläggningstiden för bygglov jan-mars så har vi 12% som är klara inom 6-10 veckor. 88% är klara inom 1-5 veckor!!

 

Politikerutfrågning på Oscarsgymnasiet

I förra veckan har vårt första namn på kommunfullmäktige listan, Lena Granath varit med i politikerutfrågning på Oscarsgymnasiet. Vår valarbetare i länet, Richard Deichmann höll ställningarna vid vårt bokbord utanför aulan. Många frågor och många bra samtal.

Lena avrundade utfrågningarna med vad en röst på Vänsterpartiet i Oskarshamn innebär.

Varför ska man rösta på (V) i Oskarshamn?
Vi vill tillsammans bygga vidare ett Oskarshamn som vi är stolta över. Som ger barn & unga, arbetare & äldre möjlighet till trygghet genom hela livet. Genom rättvisa, solidaritet och jämlikhet vill vi fortsätta att utveckla Oskarshamn. Vår uppgift är att visa att i praktisk handling går det att förändra. Vi har arbetat för att vända kommunens ekonomi från minus till plus. Vi har ökat andelen med godkända betyg, fler kommer därför in på nationella gymnasieprogram. Vi har byggt nya förskolor, skapat mindre barngrupper. Arbetslösheten minskar och vi vill fortsätta att få fler i arbete. Vi har skapat fler LSS-boenden och framöver ökar vi antalet äldreboendeplatser. Vi arbetar för att göra skillnad & göra denna kommun attraktiv. Vi har kommit en bit på väg och vi vill fortsätta bygga vidare!

#tillsammansgörviskillnad #vårturnu


Valskola med vänstern

Under maj månad har några av våra medlemmar – Claes, Saga, Monika, Andreas, Mikael, Rickard och Ing-Britt- varit i Kalmar på Valskola tillsammans med tjugotal andra Vänsterpartister från länet. Genom bl.a. föreläsning, rollspel, övningar, samtal etc. fick vi känna på politisk argumentation och testa de grundläggande redskap vi behöver för att vara aktiva i valrörelsen och på ett effektivt sätt bidra till den. Härlig stämning, roligt, lärorikt, stimulerande och informativt tyckte vi alla. Ett övergripande textdokument där all information finns samlad kommer att ligga på Vänsterpartiets centrala hemsida.
Soliga hälsningar
Ing-Britt

Välkommen att fira 1 maj med oss!

 

 

LO-Facken Oskarshamn, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, ABF och SSU bjuder in dig till att fira första maj i Oskarshamn. Varmt välkommen!

DEMONSTRATION
13:00 Samling vid Mäster Palms plats
13:30 Avmarsch till stadsparken

MÖTE
14:00 Stadsparken vid scenen

AKTIVITETER
Musik av Elin Namnieks
Fika
Korvgrillning
Ponnyridning
Fiskdamm
Ansiktsmålning
Allsång

TALARE
Andreas Erlandsson, Socialdemokraterna
Laila Naraghi, Socialdemokraterna
Lena Granath, Vänsterpartiet
Sara Malek, SSU Oskarshamn

 

 

Vi ses där!

//Claes ordf & Lena gruppledare