Nyss avlyssnat…..

NU KÖR VI…………!

 

– Visste Du att nu i söndags hade föreningens högsta beslutande organ ett möte!

Vem sa Du hade vad?

-Vänsterpartiet i Oskarshamn – dom hade sitt årsmöte!

Jaha! Var Ni många?

-Jaa, vi var nog ett 20-tal förväntansfulla som bänkade oss i Oskarshamnsrummet i Stadshuset i Oskarshamn!

Det var väl bara de gamla välkända trogna, kan jag tro?

– Nä, kan Du tänka dej att det kom flera helt nya intresserade och engagerade medlemmar som ville veta mer om vår politik och ville vara med och jobba också!

Hmm, Det låter ju bra, men det blev ändå bara det gamla trista, vanliga formalian?

-NÄHÄ! Linda Fleetwood svingade ordförandeklubban med bravur och klubbade både det ena och det andra!

Som vadå?

– Ny styrelse, ny fullmäktigelista, ny verksamhetsplan, ny budget!

Kors då! Var det slut sedan?

– Inte på långa vägar.  När vi började sloka fick vi ny energi och lust för vi blev serverade kaffe med goda bröd och ostar, frukt, grönsaker och sist men inte minst en jättegod pärontårta!

Vad gör Ni nu då?

-Nu har vi fått alla verktygen! Nu kavlar vi upp ärmarna och kör tillsammans – MOT VALET!

Kalendarium 2018

MÖTESORDNING VÄNSTERPARTIET 2018

GRUPPMÖTEN/MEDLEMSMÖTEN (alla välkomna!!)

Stadshuset, Oskarshamnssalen, Oskarshamn, söndagar 17.30

21/1, 25/2, 18/3, 15/4, 20/5, 17/6, 19/8, 16/9, 14/10, 18/11, 16/12

 

Extra medlemsmöte budget sätts in 23/9 eller 30/9.

 

STYRELSEMÖTEN (enbart för invalda)

Partilokalen, Primohuset, Oskarshamn, måndagar 17.00

mötet startar med 1h studiecirkel

29/1, 19/2, 26/3, 23/4, 28/5, 11/6

 

MEDLEMSCAFÉ (alla välkomna!!)

Partilokalen, Primohuset, Oskarshamn, drop-in 17-19

Första helgfria måndagen i varje månad

8/1, 5/2, 5/3, 9/4, 7/5, 4/6,

 

 

ÅRSMÖTE 18/2 KL. 15.00 STADSHUSET OSKARSHAMN (öppet möte men yttrande- och rösträtt endast vid medlemskap)

 

VÄNSTERPARTIETS KONGRESS Karlstad 9-11/2 (valda ombud)

 

MOTIONSSTOPP DISTRIKTSÅRSKONFERENS (DÅK) 27/2 (endast medlemmar)

 

DISTRIKTSÅRSKONFERENS (DÅK) Folkhögskolan, Gamleby 24/3 (öppet möte men yttrande- och rösträtt endast för valda ombud)

 

 

Är du inte medlem så löser vi det !

Välkommen till oss!!

//ordförande Claes & gruppledare Lena

 

Julmöte

Söndagen den 17/12 var det dags för årets sista medlems – och gruppmöte i Stadshuset, Oskarshamn.

 

På dagordningen stod

# Diskussion kring kommunens förslag till ny Översiktsplan 2050

https://www.oskarshamn.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering-kart–och-mattjanster/samhallsplanering/oversiktsplaner/ny-oversiktsplan/

Vi bjöd på lussefika, Tack Ing-Britt!

därefter genomfördes gruppmöte inför kommande veckas Kommunstyrelse.

https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunstyrelsen/kallelser-till-kommunstyrelsen/

Tack för ett givande & trevligt möte!

//ordförande Claes & gruppledare Lena

 

Medlems-och gruppmöte i september

Söndagen den 17/9 kl: 17.30 höll Vänsterpartiet i Oskarshamn grupp-och medlemsmöte i Oskarshamns salen i Stadshuset.

På dagordningen fanns bl.a.

~ kort information om förutsättningar inför årets kommunala budgetförhandlingar från Lena G.

~ beslut om vilka som vi i Oskarshamn vill nominera till framtida val, kongress samt utse våra ombud till valkonferensen. Enligt nedan.

#nominering av regionråd
#nominering av kandidater på regionkommunslista
#nominering första namn på riksdagslista
#nominering kandidater på riksdagslista
#nominering kongressombud
#val av 7 st ombud till Valkonferens samt ersättare

nomineringar innan mötet kunde skickas till valberedninges sammankallande Lena Fyhr.

Vid mötet valdes kandidater till samtliga listor och kongress och vi utsåg även de sju ombud samt ersättare som ska representera (V) Oskarshamn vi Valkonferensen i Mönsterås den 11/11.

Alla medlemmar är fortfarande välkomna att nominera kandidater, utöver mötet, dock senast 1/10, via mail till valberedningen i (V) Kalmar Län:

[email protected]

Efter fika fortsatte vi med gruppmöte och diskuterade de ärenden som kom att behandlas på Kommunstyrelsen veckan därpå.

länk till Kommunstyrelsens protokoll:

https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunstyrelsen/protokoll-kommunstyrelsen/#

// ordförande Claes & gruppledare Lena

Medlems & Gruppmöte juni

Söndagen den 18/6 höll vi terminens sista grupp-och medlemsmöte.

 

På mötet redogjorde vår Lars-Åke Rydh (V), Ordförande i stiftelsen Forum om verksamheten och planerna för framtiden på Forum. Lars-Åke har de senaste elva året suttit på ett förtroendeuppdrag för Vänsterpartiet i Stiftelsen Forum. Sedan denna mandatperiod är han ordförande.

Stiftelsen har till ändamål ”att i Oskarshamns centrala delar äga mark med byggnader innehållande bl.a. allmänna samlingslokaler, konsert- och teatersalong samt lokaler för bibliotek, museer utställning och uthyrning samt att i de av stiftelsen ägda byggnaderna bedriva verksamhet av sådant slag att lokalerna kommer till nyttig användning.

Förvaltningen av stiftelsens tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter i övrigt utövas av en styrelse, som skall ha sitt säte i Oskarshamn. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter och minst tre och högst fem suppleanter utsedda av Oskarshamns kommun. Samtliga val skall gälla för en tid motsvarande kommunfullmäktiges mandatperiod.”

Bakgrund
Byggnaden stod färdig 1964 och innehöll efter detta i olika omgångar bl.a. Försäkringskassan, Socialkontor, ABF, Metall avd. 138, som det hette då, Byggnads och LO. Här dansade man, spelade bingo och i ett speciellt rum kunde man spela på enarmade banditer.1986 flyttade Kultur- och Biblioteksdelen in tillsammans med Länsmusiken. Senare tillkom Turistbyrån. Sent 80- tal dränerades Forum på hyresgäster och de flesta inrättningar flyttade ut. Ersättningsverksamheter efterlystes och hotellverksamhet startade upp tillsammans med kontorshotell för småföretagare samt en vandrarhemsdel i STF-regi.

Verksamheten
Grunden är fasta hyresgäster – konferens- och kursverksamhet. Teater- och revyevenemang, julbord och en hel del jubileumsevenemang, fester och dessutom hotell- och vandrarhemsverksamhet.

Forum har 16 anställda varav 13 är heltidsanställda.

Lena Granath (V), ledamot i Landstingsfullmäktige och Trafikstyrelsen Kalmar Län berättade om dagsaktuellt inom landstinget. Bland annat om de planer som presenterades i pressen 4/9-2017

Klart för seniorkort på buss och tåg i hela länet

Efter fikat fortsätte vi med gruppmöte och diskuterade de ärenden som kom att behandlas på Kommunstyrelsen veckan därpå.

länk till Kommunstyrelsens protokoll:

https://www.oskarshamn.se/globalassets/mer-om-kommunen/dokument/protokoll-ks/2017/protokoll-ks-2017-06-20.pdf

// ordförande Claes, gruppledare Lena & sekreterare Ing-Britt

1 maj

Ett stort Tack till alla som gick med oss på 1 maj!

Vi var många som samlades utanför Solbacka vid Mäster Palm i måndags för att gå årets möjliga väg genom vår stad som är under ombyggnad. Lika roligt var det att vinka till dem som av en eller annan anledning valde att stå långs vägen, det är inte alla som har möjlighet att gå alla kilometrarna genom staden.

Väl framme i vår fina stadspark höll Dennis Bäckman, Pappers och Carin Wallenthin, LO tal. Där bjöds på ponnyridning & ansiktsmålning, cholkadlotteri och fika i solskenet.

Ett stort tack igen för alla ni som kom!

#tillsammansärvistarka #detärvårtidnu #theWalkingRed

 Medlemsmöte och gruppmöte 16/4

Söndagen den 16 april var det dags för medlemsmöte och gruppmöte

i Stadshuset.

2a vice ordförande i Kommunstyrelsen Lena Granath (V) berättade om budgetprocessen vad gäller driftsramar och investerigar i kommunen.

Samtidigt diskuterade vi framtida prioriteringar och utmaningar

därefter

startade gruppmötet inför Kommunstyrelsen som hölls veckan därpå.

Fika med Vänstern!

 

Måndagkvällen den 3 april bjöds medlemmar, nyfikna och sympatisörer in till en fikakväll. Fredrik Jonasson, vår kassör, fanns på plats och samtalet handlade om stort och smått, politiska diskussioner likväl som vardagens tankar och funderingar.

Måndag den 8 maj är det dags för nästa medlemscafé. Medlemmar, nyfikna och sympatisörer är hjärtligt välkomna!

vill du bli medlem, så hjälper vi dig på plats!

Medlemsmöte

Vänsterpartiet i Oskarshamn hade den 19 mars bjudit in alla medlemmar till medlemsmöte.

Vi träffades i Stadshuset, med god uppslutning.

På mötet presenterade vår representant i Byggebos styrelse, Sven Ström det pågående arbete i det allmännyttiga bostadsbolaget. Byggnationen av hyreslägenheter, hälsocentral och folktandvård fortgår men pga av byggnadstekniska omständigheter så kommer inflyttning i lokalerna att bli något senare än vad som först planerats. Många har redan hört av sig för att ställa sig i kö till de närmast 60 lägenheter som kommer att byggas.

Kul att vi bygger bostäder i Oskarshamn!

Därefter redovisade våra kommunpolitiker Monica Johansson och Ingmar Hjalmarsson om den trygghetsvandring som genomförs tillsammans med Oskarshamns kommun genom politiker och räddningstjänsten, polisen och Attraktiva Oskarshamn. Vandringen genom staden på fredagkvällen var ett led i att vi vill certifiera oss med något som heter Purple Flag.

Certifieringen flaggar för en säker och trygg stad
Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande. Att skapa en ekonomisk och attraktiv ort, stad eller stadskärna med ett variationsrikt utbud av unika aktiviteter efter mörkrets inbrott för alla är lättare sagt än gjort! Det kräver ett nära samarbete och framförallt förståelse för olika aktörers intressen och behov.

Därefter fortsatte vi med Gruppmöte och livliga diskussion inför kommunstyrelsens

möte den 21 mars.

 

vid tangentbordet

//Lena

 

Välkomna på nästa medlemsmöte den 16 april! Då kommer vår representant i stiftelsen Forum och berättar om deras verksamhet.

 

Det är vår tid nu

Sveriges ekonomi går bra, men det är långt ifrån alla som får ta del av det. Under lång tid har klyftorna ökat. Trots det är den här regeringen inte beredd att vidta de åtgärder som krävs för att på allvar minska orättvisorna och få ett samhälle som fungerar bättre för alla.

I vårt land ska människor känna sig del­aktiga. Vi ska leva i ett samhälle där vi tar tillvara på varandra och där vi kan lita på att vi får det stöd och den service vi behöver för att kunna leva fria liv under anständiga villkor. Vi vill att alla människor i Sverige ska kunna vara stolta över att leva i ett land byggt på solidaritet och jämlikhet.

Där är vi inte i dag. Även om det är mycket som går bra i Sverige, är vi inte i ett läge där vi har en ekonomisk politik för alla. Vi har ett skatte­system som är riggat för de rika. Det har aldrig funnits fler svenska miljardärer än i dag och de är dessutom rikare än någonsin. Samtidigt är det många, många pensionärer som tvingas leva på en för låg pension. Alldeles för många föräldrar har inte råd med någon ny vinterjacka till barnen trots att den gamla är för liten. Sverige har blivit ett land med stora klyftor. Ett land där de rikaste drar ifrån oss andra.

Under de senaste 30 åren har de som har allra störst inkomster dragit ifrån resten av befolkningen. Detta verkar främst bero på att kapitalinkomsterna blivit större och mer koncentrerade till den rikaste delen av befolkningen. De flesta löntagare får förlita sig på just sin lön (eller ersättningar baserade på tidigare lön) medan de rika har både lön och ägande som ger dem ytterligare inkomster. Det handlar om sådant som utdelningar, ränta, kapitalvinster, hyra och avkastning från annat ägande. Inkomstfördelningen avgör i hög grad vad Sverige kommer att producera och konsumera. Det påverkar därför oss alla och vår gemensamma utveckling och framtid. Därför finns det några områden där vi ser att ordentliga steg måste tas för att få ska få en ekonomi för alla och inte bara några få.

Bostäderna
I dag gynnas den som äger sin bostad på en rad olika sätt. I praktiken kan man säga att den som bor i hyresrätt är med och betalar för ägda villor och bostadsrätter. Det måste bli ett slut på att boende i Danderyd och Lidingö gör enorma ränteavdrag på sina stora villor och samtidigt lyfter ytterligare avdrag för nykaklade kök, byte av bubbelbadkar och gräsklippning. Hyresgästerna drabbas samtidigt av dyra lyxrenoveringar och högre hyror.

Tryggheten
Under en lång rad år har den ekonomiska tryggheten minskat genom att den som behöver våra försäkringssystem har fått allt lägre ersättning jämfört med utvecklingen av priser och löner. Den som blir sjuk eller arbetslös halkar också efter eftersom de inte fick ta del av jobbskatteavdragen som de borgliga partierna införde. Om man drabbas av sjukdom och inte kan arbeta, eller om man förlorar jobbet för att företaget man jobbar på flyttar verksamheten utomlands, då ska man inte också straffas med en högre skatt.

Välfärden
De fyra högerpartierna sänkte skatten med 140 miljarder under sin tid i regeringsställning. Därför har vi en välfärd som efter år av urholkning i dag på många sätt går på knäna. Ska vi kunna finansiera den välfärd som behövs för ett jämlikt och rättvist samhälle där medborgarna känner sig trygga behövs mer än fagra löften. Det kommer i längden inte att gå att bedriva en solidarisk politik med ett osolidariskt skatte­system. Det behövs finansiering i form av högre skatter för de som har allra mest.

Stopp för vinstjakten
Vinstjakten i välfärden är en fråga som tydligt handlar om vägval, om vilket sorts Sverige vi ska ha. Den gemensamma välfärden är ett fundament i den svenska modellen. Alla ska ha samma chans, det är behoven som ska bestämma platsen i kön. Du ska vara trygg med att ditt barn, liksom alla andra barn, får en bra skolgång och rättvisa betyg, att du får plats på förlossningen för att föda och att någon tar hand om mormor och ser till att hon har det bra.

Skattesystemet
I dag gynnas den som har egendomar och inkomster från annat än arbete. Det är helt skattefritt att ärva, att få gåvor och att äga dyra saker. Vi vill ha ett skattesystem som är bra för alla, inte bara de rikaste. Det måste också bli ett slut på att Electrolux och Volvo betalar mindre i bolagsskatt mätt i kronor än vad blomsterhandeln på hörnet gör. Alla avdragsmöjligheter i bolagsskatten har gjort att småföretagen bidrar mer till vårt samhälle än vad storföretagen gör. Så kan vi inte ha det.

Om du sprider detta glöm inte #vårturnu