Medlems-och gruppmöte

Söndagen den 20 maj hade vi medlems-och gruppmöte i Stadshuset, Oskarshamn.

På medlemsmötet fortsätte vi att gå igenom partiets centrala Valplattform, som ledde till många bra diskussioner och frågeställningar,

länk till plattform samt den lättlästa versionen finns nedan.

https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2018/04/Valplattform_lattlast_A4.pdf

Styrelsen gav information om sommaren, flygblad politikerdebatter och marknader mm.

Efter det goda kaffe & fika,

fortsätte vi med gruppmöte inför kommande kommunstyrelse,

länk till handlingar som diskuterades finns nedan.

https://www.oskarshamn.se/globalassets/mer-om-kommunen/dokument/kallelser-ks/2018/kallelse-ks-2018-05-22.pdf

Tack till alla er som kom!

//ordförande Claes & gruppledare Lena

#tillsammansgörviskillnad

Vår Ulf Åman skriver på insändarsidorna.

Nu är det valår och vi står inför ett otroligt viktigt val: ska arbetarrörelsen få fortsätta sina försök att förbättra Sverige eller ska borgarna ta makten med hjälp av högerextremisterna?

I detta så ber jag, nu på mina bara knän, socialdemokratiska politiker, fackliga företrädare och opinionsbildare att sluta få det att låta som om målen för arbetarrörelsen och de borgerliga skulle vara samma och att valet skulle handla om vem som är bäst på att nå fram till dessa mål.

SÅ ÄR DET INTE!

Arbetarrörelsen grundade ett parti för att kunna föra en annan politik än de konservativa som de kallades då, och vi må ha splittrats i två partier, men det borde väl ändå stå klart för alla som har uppdrag hos arbetarrörelsen att målen för politiken är lika skilda åt nu som de var då?

Arbetarrörelsen vill ha fler arbeten, medan de borgerliga vill att vi ska konkurrera om jobben, gärna med kniven mot strupen, för då sänker vi lönekraven. Arbetarrörelsen vill ha fler bostäder för att alla ska ha en bostad och för att alla har rätt till en bostad, medan de borgerliga vill ha konkurrens om bostäderna, dels för att kapitalägarna tjänar på att det finns få bostäder, för då är inte kraven så höga utan folk tar den bostad de kan få och underhållsbudgeten kan hållas nere och vinsterna blir högre. En sidovinst för borgarna blir också att den som äntligen lyckas få en bostad tystnar på jobbet för att inte riskera att bli av med inkomsten. De borgerliga ser också gärna att vi går tillbaka till arbetsgivarägda bostäder för då blir det garanterat tyst på jobbet om du bråkar med din hyresvärd när du bråkar med din chef.

Sjukvården, skolan, vården av de äldre, vi kan fortsätta hur länge som helst där arbetarrörelsens och de borgerligas mål är diametralt motsatta men när socialdemokrater envisas med att låta som något annat då minskar givetvis intresset hos väljarna, de är av samma skrot och korn-mentaliteten breder ut sig och folk struntar i att rösta.

Eller tycker ni verkligen inte att valet handlar om att vi vill olika saker?

Jag är aktiv i arbetarrörelsen och jag ser hur Sverige ser ut och jag kan inte förstå hur man kan företräda vår sak, om man inte ser någon skillnad på vad vi vill.

För ifrån mitt perspektiv så är skillnaden enorm!

Ulf Åman (V) Oskarshamn

 

Genmäle:
Ja Verdade, jag kan försöka förklara skillnaden mellan arbetarrörelsen och borgare i denna fråga.

Vi kan börja lite längre tillbaka, när Oskarshamns kommun fick pengar för sina aktier i Sydkraft. Då ville borgarna i Oskarshamns kommun att dessa pengar skulle delas ut till medborgare i form av sänkt skatt, vilket hade gjort att vi i dag kanske stått ännu sämre rustade än vad vi gör.

Vidare så vill borgarna ge fri tillgång till den kommunala skattkistan för aktiebolag inom skolvärlden och hade vi haft dessa så kunde underskottet varit större för den kommunala skolan måste alltid vara beredd att ta emot alla som har rätt att gå i den och det på kort varsel.

Sedan är det tyvärr så att lagstiftningen är klar, den kommunala budgeten måste ha balans och inför lagstiftning så står sig våra ideal slätt. Oskarshamns kommunala budget ligger på i runda slängar en miljard sex hundra miljoner, varav bildningsförvaltningen nästan sjuhundra miljoner och socialförvaltningen nästan sexhundra miljoner. När förvaltningarnas ramar spricker så måste det lösas, precis som i vilket hushåll som helst och visst vi hade kunnat höja skatten men vi vet att den kommunala skatten slår blint och drabbar fattiga värre än förmögna därför är kommunala skattehöjningar ett instrument som skall användas med yttersta försiktighet.

Det sista jag vill säga är att arbetarrörelsens mål med utbildning alltid har varit en jämlik utbildning till alla och i mesta möjliga mån så är det också det (V) strävar efter.

Ulf Åman (V) Oskarshamn

genmäle:

Verdade har nu lämnat debatten han drog igång med mig och han konstaterar, trots min beskrivning av skillnaderna, att inga skillnader existerar mellan borgerliga och arbetarrörelsen.

Jag hade gärna velat veta vilket av dessa Verdade skulle ha föredragit i rollen som lagbrytare.

Vidare hade jag gärna sett att Verdade hade förklarat precis hur budgetbalansen hade uppnåtts utan besparingar.

Men Verdade har en lyx som den som tagit på sig rollen som politiker inte har, Verdade är helt fri att lämna en debatt och ta svaren med sig.

Den lyxen har alla medborgare som, i det närmaste hånfullt, ber politiker att komma ut i verkligheten, för att se hur saker och ting ska skötas. Jag undrar, vilken verklighet tror ni att en kommunpolitiker egentligen lever i? Det finns flera i Oskarshamns kommunfullmäktige som har barn i de verksamheter som det nu kommer att skäras i. Tror ni att deras barn kommer att bli undantagna konsekvenserna av besparingarna?

Kommunpolitiker lever i exakt samma verklighet som alla andra kommuninvånare med den enda skillnaden att en kommunpolitiker har valt att försöka styra verksamheten med de medel som finns tillgängliga och inom lagens råmärken.

Det finns skillnader i hur vi tycker att samhället ska fungera men vi vet att det måste fungera. Men de skillnaderna syns mer i riksdagen, där lagarna som styr oss inrättas. Därför kommer för kommunpolitiker, oavsett partifärg, allt som oftast tråkiga beslut att ta, en del går att undvika, andra inte.

Men den som tycker att kommunpolitiker inte förstår, inte kan, inte begriper, är varmt välkommen att komma in i politiken, de flesta partier lider brist på aktiva medlemmar.

Ta gärna med er alla lösningar också.

 

Ulf Åman (V) Oskarshamn

Valbar med Företagarna

I slutet av april var vi inbjudna till en politikerutrågning, Valbar, arrangerad av Företagarna. Det var en inbjudan för debatt och möjlighet att träffa företagare och politiker. Vänsterpartiet representerades av Lena Granath, första namn på vår fullmäktigelista, som tyckte att det var ett avslappnat & trevligt sätt att lyssna och möta en hel del viktiga frågor från våra lokala företagare. Det framfördes både möjligheter och utmaningar. Lena pratade bl.a. om vårt arbete på SBK så har vi varit mycket angelägna om att komma åt den kritik som tidigare har funnits. Vi har arbetat mycket med vår

# Hemsida, för att kunna ge så mycket information som går där.
# Vi har börjat med telefontid mån-tors 9.30-11.30
# Vi förespråkar gärna att ta ett möte, då man lättast kommer åt och löser problemformuleringarna som kan tänkas ha uppstått.

#vi har blivit angelägna om att kunna mötas och vara behjälpliga.

Men sen finns givetvis bestämmelser – Vi får inte vara konsulter

Det har varit prioritet att komma åt detta.

Handläggningstiden för bygglov jan-mars så har vi 12% som är klara inom 6-10 veckor. 88% är klara inom 1-5 veckor!!

 

Politikerutfrågning på Oscarsgymnasiet

I förra veckan har vårt första namn på kommunfullmäktige listan, Lena Granath varit med i politikerutfrågning på Oscarsgymnasiet. Vår valarbetare i länet, Richard Deichmann höll ställningarna vid vårt bokbord utanför aulan. Många frågor och många bra samtal.

Lena avrundade utfrågningarna med vad en röst på Vänsterpartiet i Oskarshamn innebär.

Varför ska man rösta på (V) i Oskarshamn?
Vi vill tillsammans bygga vidare ett Oskarshamn som vi är stolta över. Som ger barn & unga, arbetare & äldre möjlighet till trygghet genom hela livet. Genom rättvisa, solidaritet och jämlikhet vill vi fortsätta att utveckla Oskarshamn. Vår uppgift är att visa att i praktisk handling går det att förändra. Vi har arbetat för att vända kommunens ekonomi från minus till plus. Vi har ökat andelen med godkända betyg, fler kommer därför in på nationella gymnasieprogram. Vi har byggt nya förskolor, skapat mindre barngrupper. Arbetslösheten minskar och vi vill fortsätta att få fler i arbete. Vi har skapat fler LSS-boenden och framöver ökar vi antalet äldreboendeplatser. Vi arbetar för att göra skillnad & göra denna kommun attraktiv. Vi har kommit en bit på väg och vi vill fortsätta bygga vidare!

#tillsammansgörviskillnad #vårturnu


Valskola med vänstern

Under maj månad har några av våra medlemmar – Claes, Saga, Monika, Andreas, Mikael, Rickard och Ing-Britt- varit i Kalmar på Valskola tillsammans med tjugotal andra Vänsterpartister från länet. Genom bl.a. föreläsning, rollspel, övningar, samtal etc. fick vi känna på politisk argumentation och testa de grundläggande redskap vi behöver för att vara aktiva i valrörelsen och på ett effektivt sätt bidra till den. Härlig stämning, roligt, lärorikt, stimulerande och informativt tyckte vi alla. Ett övergripande textdokument där all information finns samlad kommer att ligga på Vänsterpartiets centrala hemsida.
Soliga hälsningar
Ing-Britt

Välkommen att fira 1 maj med oss!

 

 

LO-Facken Oskarshamn, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, ABF och SSU bjuder in dig till att fira första maj i Oskarshamn. Varmt välkommen!

DEMONSTRATION
13:00 Samling vid Mäster Palms plats
13:30 Avmarsch till stadsparken

MÖTE
14:00 Stadsparken vid scenen

AKTIVITETER
Musik av Elin Namnieks
Fika
Korvgrillning
Ponnyridning
Fiskdamm
Ansiktsmålning
Allsång

TALARE
Andreas Erlandsson, Socialdemokraterna
Laila Naraghi, Socialdemokraterna
Lena Granath, Vänsterpartiet
Sara Malek, SSU Oskarshamn

 

 

Vi ses där!

//Claes ordf & Lena gruppledare

 

Vi bidrar till Fristadsfonden

På senaste styrelsemötet beslutade vi att stödja organisationen Fristadsfonden,

Fristadsfonden instiftades av Vänsterpartiet 1995. Genom fondens hjälp har många flyktingar fått permanent uppehållstillstånd.

Fristadsfonden hjälper asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land.

Fonden bidrar med pengar till sakkunnig juridisk hjälp, när vi efter en noggrann undersökning har funnit det nödvändigt att gå in med en ny ansökan, som i sin tur kan ändra på det tidigare felaktiga beslutet.

För att kunna övertyga myndigheterna om att flyktingarna har asylskäl, har vi blivit tvungna att bekosta många tortyrutredningar, läkarutlåtanden och psykologintyg. Många behöver tolk vid sina kontakter med svenska myndigheter, även det bekostar vi i samband med t ex en tortyrutredning. Detta gör att de redan tidigare gränslösa behoven av pengar har ökat.

Om du vill stödja Fristadsfonden så kan du sätta in

pengar på plusgiro 26 31 25 – 7.

Medlems-och gruppmöte

Söndagen den 15/4 kl 17.30 hade vi möte i  Oskarshamnssalen, i Stadshuset.

vi startartade mötet med en inledande diskussion och presentation om vår beslutade valplattform.

-Ett Sverige för alla – inte bara de rikaste.

dokumentet kan laddas ner på:

https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2018/04/Valplattform-2018.pdf

därefter presenterade vår gruppledare Lena G förutsättningarna inför 2019 års investeringsförhandlingar.

 

efter kaffet fortsätte vi med gruppmöte inför Kommunstyrelsen i april månad.

handlingar kan laddas ner här:

http://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunstyrelsen/kallelser-till-kommunstyrelsen/

Det var många som närvarade vid mötet vilket ledde till många kloka och bra diskussioner.

 

 

//Claes ordf & Lena gruppledare

Flygblad till alla!

Det har senaste tiden regnat flygblad över Figeholm, Fårbo, Misterhult, Berga, Björnhult, och i dag har vi gjort sista rycket, för denna inledande gång, vad gäller spridandet av flygblad.Det blev  ett pampigt avslut i dag i Kristdala. Belöningen blev en kopp Java på Kristdala paradtorg.
Hälsningar
Claes, Andreas, Saga och Ing-Britt