Landstinget i Kalmar län

Landstingsfullmäktige Budget november 2017

Del av inlägg i debatten.

– Min drivkraft i politiken är att skapa ett jämlikt samhälle, ett samhälle för de många och inte för ett fåtal. Jämlikhet handlar inte bara om ekonomi – det handlar även om hälsa. I jämlika samhällen förbättras folkhälsan när fler människor känner trygghet, får möjlighet att utvecklas och leva ett friskt liv.

Landstingets budget och plan för kommande år diskuteras på fullmäktige. Linda Fleetwood som landstingsråd (V), för in ideologi i debatten.

Del av inlägg i debatten.

-I vårt län arbetar vi för en kollektivtrafik för alla och I den nya trafikupphandlingen som startade i augusti i år så har vi ställt skarpa krav på bussarnas utformning så att de blir mer tillgängliga, likaså har vi ställt skarpa krav på utbildning för personalen i handhavande och bemötande.
Jag tror på, att vi genom att vi skapar en anpassad allmän trafik och en god Servicetrafik som komplement så är ger det en möjlighet för frihet att kunna resa som man vill utan krav på tillstånd eller förbokningar. Oavsett funktionsnedsättning.

Lena Granath, ledamot i trafikstyrelsen & landstingsfullmäktige

Kopiera länk