Avtal om skärgårdstrafiken i hamn

Idag godkände ett enigt landstingsfullmäktige ett samverkansavtal om skärgårdstrafik med Västerviks respektive Oskarshamns kommun. Tidigare har kommunerna själva drivit kollektivtrafiken på vatten.
– Kollektivtrafiken är avgörande för att hålla landsbygden levande och för att landsbygden ska fortsätta utvecklas. I denna fråga så glöms alltid skärgården bort. Tidigare så har skärgården och de boende där blivit en fråga för den enskilda kommunen, säger Lena Granath (V), ledamot i trafikstyrelsen.
Genom att landstinget och kommunerna nu tecknar samverkansavtal om skärgårdstrafik förs medel över från kommunerna till landstinget och för den kollektivtrafik på vatten som tidigare bekostats av kommunerna. KLT får ansvaret att säkerställande av tillgänglighet även i skärgården.
– Vi talar ofta om rätten till tillgänglighet och till kollektivtrafik på landsbygden, och hur viktig den är för möjligheten att kunna verka och bo kvar. Det är bra att landstinget och KLT nu kan ta ett samlat ansvar för kollektivtrafiken på vatten, säger Lena Granath
KLT har större muskler än kommunerna, vilket gör att de kan samordna större upphandlingar, samordna skolskjutsar, äldreomsorg, sjukresor, färdtjänst och även sådant som post, varor och renhållning vilket i slutänden är till gagn för resenären och den boende i skärgården.
– I förlängningen innebär övertagandet av skärgårdstrafiken också en möjlighet för vårt län i den regionala utvecklingen. Vi kan prioritera och utveckla trafiken ur ett besöks och turist perspektiv. I dessa skärgårdar finns över 10 000 öar och det är en enorm utvecklingspotential för vårt län!, avslutar Lena Granath.

1 maj

Ett stort Tack till alla som gick med oss på 1 maj!

Vi var många som samlades utanför Solbacka vid Mäster Palm i måndags för att gå årets möjliga väg genom vår stad som är under ombyggnad. Lika roligt var det att vinka till dem som av en eller annan anledning valde att stå långs vägen, det är inte alla som har möjlighet att gå alla kilometrarna genom staden.

Väl framme i vår fina stadspark höll Dennis Bäckman, Pappers och Carin Wallenthin, LO tal. Där bjöds på ponnyridning & ansiktsmålning, cholkadlotteri och fika i solskenet.

Ett stort tack igen för alla ni som kom!

#tillsammansärvistarka #detärvårtidnu #theWalkingRed

Politiska riktlinjer inför kommande budgetarbetet

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood träffar media och presenterar de satsningar som Landstingsmajoriteten i Kalmar län gör för att få en ännu mer jämlik och jämställd vård.

Läs mer här http://www.barometern.se/debatt/74-forslag-for-battre-sjukvard/

 

Vi fortsätter arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården i Kalmar län.

Nu presenterar vi våra politiska riktlinjer för det kommande budget- och planarbetet.

Riktlinjerna innehåller 74 förslag som ska utveckla vården och länet.

 

Ulf Åman svarar på en artikel på ledarsidan

Nils Fredrik Aurelius (NFA) skriver i en artikel på ledarsidan(10/5) dels det gamla vanliga moderata skattegnället som inte behöver kommenteras men utöver det har han ett par passager som måste bemötas.

Dels så beskriver NFA Vänsterpartiet som ”det där partiet med stalinistiska rötter”. NFA vet givetvis att detta är felaktigt. Vänsterpartiet bildades 1917 och har vi några rötter så är de faktiskt socialdemokratiska, då vänsterpartiet bildades av dåvarande socialdemokratiska ungdomsförbundet. Stalin satt vid den tidpunkten i den sovjetiska regeringen och hade drömmar om framtiden men den stalinistiska mardrömmen hade inte börjat då, den började så smått 1922 fem år efter Vänsterpartiets bildande.

Vänsterpartiet har i sin historia givetvis med Stalin som så många andra partier som såg kommunismen som motmedlet mot kapitalet men det är inte våra rötter.

Man kan då fråga sig varför NFA skriver som han gör? Kan det ha att göra med att moderaterna söker stöd av ett parti som bildades av nazister? Vill NFA peka finger åt socialdemokratin och skrika ”ni då, ni har ju stöd av stalinister”? Frågan uppkommer ju när en människa skriver saker som är uppenbart osanna.

En passage riktas i och för sig mot socialdemokratin, men kan lika gärna riktas mot arbetarrörelsen som helhet och där i ingår vänsterpartiet och därför bemöter jag även den.

NFA beskriver vad han ser som ett strukturellt problem för socialdemokratin, nämligen att industriarbetarna blir allt färre. Vad NFA vill göra här är att få det att se ut som om arbetarrörelsen enbart handlat om den delen, men arbetarna är mer än dem. Arbetare är personen du betalar när du handlar, personen som städar din arbetsplats eller ditt hem, personen som vårdar dig på sjukhuset när läkaren har gett dig din diagnos, personen som tar emot dina barn på dagis, personen som lär dina barn i skolan. Dessa och många fler är alla arbetare. Så det finns inget strukturellt problem i den frågan.

Det sista jag vill bemöta är när NFA skyller problemen inom vården och socialförsäkringarna på massinvandringen. Dessa problem har inte med invandringen att göra, däremot massor med de moderata skattesänkningarna att göra. Under de senaste åtta åren med moderat styre försvann över etthundra trettio miljarder per år från det offentliga och rakt ner i fickorna på det privata. Vissa småskärvor gick till den så kallade medelklassen, arbetare i form av husägare medan den stora massan gick till de mest välbeställda. Där ligger de problem som Sverige brottas med inom vård och socialförsäkringar.

Att en moderat skulle erkänna detta är ju löjligt att tro men det är fortfarande så det ligger till och på något vis så känns det ju som att ju närmre samarbete som moderaterna vill ha med partiet som grundades av nazister, desto mer vill man skylla problemen på invandringen.

Ulf Åman (V) Oskarshamn