Landstinget i Kalmar län

Fler och nöjdare resenärer i Kalmar län

De senaste tio åren har antalet kollektivtrafikresor i Kalmar län ökat med 3,8 miljoner. Det är en ökning på 41 procent. 2006 låg antalet resor i länet på cirka 6,2 miljoner. 2015 ökade antalet resor till 10 miljoner.

– Det är en fantastisk ökning och väldigt roligt. Vi hade som mål att nå en 40-procentig ökning till år 2020 men när vi summerade fjolåret hade vi kommit dit redan, flera år för tidigt, säger Lena Granath, ledamot i     Trafikstyrelsen.

Resenärerna i länet fortsätter   dessutom att bli allt mer nöjda med kollektivtrafiken. Av de som reser varje dag var 69 procent nöjda, jämfört med 56 procent året dessförinnan. Kalmar län skiljer sig därmed mot riks-

genomsnittet, där nöjdheten minskat. Det visar nya siffror nöjdhets-undersökningar i det som kallas   Kollektivtrafikbarometern.

Nöjdheten bland dem som reser ofta och med sista resan har ökat det   senaste året. I sort sett skiljer heller inget om resan sker i stad eller på landsbygd. Däremot är allmänhetens nöjdhet med KLT något lägre jämfört med 2014. Det är här uppfattningen bland dem som reser sällan eller aldrig kommer fram.

– Vår uppgift i Trafikstyrelsen är att motivera fler till att resa kollektivt, att få fler att prova. Det tillsammans med utveckling av våra biljetter och snabbare information kommer att öka nöjdheten också bland allmänheten, säger Lena Granath.

 

Kopiera länk