Kommunpolitik

Politikerutfrågning på Oscarsgymnasiet

I förra veckan har vårt första namn på kommunfullmäktige listan, Lena Granath varit med i politikerutfrågning på Oscarsgymnasiet. Vår valarbetare i länet, Richard Deichmann höll ställningarna vid vårt bokbord utanför aulan. Många frågor och många bra samtal.

Lena avrundade utfrågningarna med vad en röst på Vänsterpartiet i Oskarshamn innebär.

Varför ska man rösta på (V) i Oskarshamn?
Vi vill tillsammans bygga vidare ett Oskarshamn som vi är stolta över. Som ger barn & unga, arbetare & äldre möjlighet till trygghet genom hela livet. Genom rättvisa, solidaritet och jämlikhet vill vi fortsätta att utveckla Oskarshamn. Vår uppgift är att visa att i praktisk handling går det att förändra. Vi har arbetat för att vända kommunens ekonomi från minus till plus. Vi har ökat andelen med godkända betyg, fler kommer därför in på nationella gymnasieprogram. Vi har byggt nya förskolor, skapat mindre barngrupper. Arbetslösheten minskar och vi vill fortsätta att få fler i arbete. Vi har skapat fler LSS-boenden och framöver ökar vi antalet äldreboendeplatser. Vi arbetar för att göra skillnad & göra denna kommun attraktiv. Vi har kommit en bit på väg och vi vill fortsätta bygga vidare!

#tillsammansgörviskillnad #vårturnu


Kopiera länk