Kommunpolitik

Politikerdebatt i Figeholm

Fårbo och Figeholms samhällsföreningar hade i onsdags kväll bjudit in de politiska partierna i Oskarshamns kommun till ett
öppet möte. Där de gavs tillfälle att att berätta om hur just deras parti ser på framtiden i Fårbo och Figeholm samt svara på frågor
från allmänheten. Representanter från samtliga partier i fullmäktige var närvarande tillsammans med ett femtiotal mycket debattglada
åhörare från serviceorten Fårbo-Figeholm. Med andra ord ett mycket lyckat möte i vilket vår representant Lena Fyhr med stort mod
och kort varsel kastade sig in i sin, över huvud taget, första debatt där dessutom övriga partier var representerade av idel tungviktare. Starkt gjort!

Claes Zachrison
ordförande Vänsterpartiet

Kopiera länk