Medlemsmöte

Medlems-och gruppmöte

Söndagen den 15/4 kl 17.30 hade vi möte i  Oskarshamnssalen, i Stadshuset.

vi startartade mötet med en inledande diskussion och presentation om vår beslutade valplattform.

-Ett Sverige för alla – inte bara de rikaste.

dokumentet kan laddas ner på:

https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2018/04/Valplattform-2018.pdf

därefter presenterade vår gruppledare Lena G förutsättningarna inför 2019 års investeringsförhandlingar.

 

efter kaffet fortsätte vi med gruppmöte inför Kommunstyrelsen i april månad.

handlingar kan laddas ner här:

https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunstyrelsen/kallelser-till-kommunstyrelsen/

Det var många som närvarade vid mötet vilket ledde till många kloka och bra diskussioner.

 

 

//Claes ordf & Lena gruppledare

Kopiera länk