Kommunpolitik

Nya styrelsen

Stig Gustavsson ordförande
Sylvia Borg vice ordförande
Ing-Britt Runermark sekreterare
Fredrik Jonasson kassör
Lena Granath talesperson
Ulf Åman
Claes Zachrisson

Ersättare
Veronika Guljas
Pierre Tornedal
Sabajete Popovic
Hans Åslund
Kopiera länk