sida

Företrädare

Kommunfullmäktige
Lena Granath
Ingmar Hjalmarsson
Sylvia Borg
Marita Reinholdsson

Ersättare:
Matti Wahlström
Monica Johansson

Kommunstyrelsen:
Lena Granath (andre vice ordförande)
Ingmar Hjalmarsson (ersättare)

Socialnämnden:
Lena Fyhr (andre vice ordförande)
Veronica Guljas (ersättare)

Bildningsnämnden:
Marita Reinholdsson
Monika Johansson (ersättare)
Cenneth Holmberg (ersättare)

Tekniska Nämnden:
Svetlana Andelova
Ingmar Hjalmarsson (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden:
Matti Wahlström
Hans Åslund (ersättare)

Valnämnd:
Sylvia Borg
Fredrik Jonasson (ersättare)

Revisionen:
Mats Rosén

Forum:
Lars-Åke Rydh (ordförande)

Oskarshamn Energi:
Monica Johansson

Byggebo:
Sven Ström

UTAB:
Sylvia Borg (ersättare)

Kopiera länk