sida

Företrädare

Kommunfullmäktige
Lena Granath
Lena Fyhr
Ingmar Hjalmarsson
Veronika Guljas

Ersättare:
Vidar Aldorsson
Marita Reinholdsson

Kommunstyrelsen:
Lena Granath (ordinarie ledamot, även KSAU)
Lena Fyhr (ersättare)

Socialnämnden:
Angelica Ågren (ordinarie)
Fredrik Jonasson (ersättare)

Bildningsnämnden:
Saga Lundberg (ordinarie)
Cenneth Holmberg (ersättare)

Tekniska Nämnden:
Stig Gustafsson (ordinarie)
Agneta Aldorsson (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden:
Claes Zachrisson (ordinarie)
Vidar Aldorsson (ersättare)

Lokala Säkerhetsnämnden:
Lena Fyhr

Valberedning:
Veronika Guljas (ersättare)

 

Stående f.v Stig, Angelica, Fredrik, Lena F, Claes, Lena G & Cenneth.
Sittande f.v Saga, Vidar & Agneta
Kopiera länk