Invigning ny handelsplats

Vänsterpartiet skrev motion om handelsplats Snickeriet

I veckan var vår representant i Kommunstyrelsens presidium, Lena Granath, på invigningen av den nya butiken Willy:s. Butiken som är den första vid det nya handelsområdet på Snickeriet.

Det var hösten 2010 som partiet kom på idén att flytta tekniska kontoret och i stället skapa ett affärsområde i kvarteret Snickeriet. Vi var många som skrev en gemensam motion som gick ut på att flytta hela Tekniska kontoret bort från området Snickeriet. Detta för att kunna utveckla Oskarshamn med mer handel, men också ett sätt att få invånarna att i högre grad stanna kvar i Oskarshamn och inte åka till Kalmar eller Västervik för att shoppa.

– Vi är mycket glada att kommunfullmäktige tog till sig vår motion om att flytta tekniska förvaltningen och skapa ett attraktivt affärsområde, säger Ingmar Hjalmarsson.

I dag är flytten och byggnationen av ett affärscentra ett faktum. Tekniska kontoret har flyttat in i Företagshuset – som stod tomt och ledigt. Det nya affärsområdet faller mycket bra ihop med redan etablerade MacDonalds och Seven11. Samtidigt som etapp 2 nu startar i området, där bla Dollarstore och Jysk redan har tecknat sig.

– Jag tycker detta är ett mycket bra exempel på att vi i Vänsterpartiet inte sitter med armarna i kors utan jobbar för Oskarshamns utveckling och framtid, säger Ingmar Hjalmarsson.

Vänsterpartiet värnar om den lokala handeln!

Budgetfullmäktige


Vänsterpartiets ledamöter på budgetfullmäktige 2016.

Marita Reinholdsson, Matti Wahlström, Lena Granath och Sylvia Borg

Ordförande, ledamöter, åhörare och press.
Vi i majoriteten skriver historia genom att besluta om 1,5 miljarder för att bedriva verksamhet för, i framtidens Oskarshamn.
Vi har valt att tillsammans kunna göra skillnad. Tillsammans i samarbetet når vi en förändring och en utveckling som är till gagn för våra invånare, och där vi arbetar för att alla ska känna sig som en vinnare i Oskarshamns kommun. Vi i majoriteten är överens om att vi vill fortsätta bygga framtidens attraktiva Oskarshamn. Och att det finns ett stort behov att leverera välfärd på hög nivå och därför har vi ett behov av hög och stadig intäkt. SKL betonar att kostnadstrycket på kommunerna bedöms öka i högre takt än skatteintäkter och statsbidrag. Därför kommer det troligen finnas anledning att även i kommande budgetarbete granska skattesatsen. För Vi vill leverera välfärd!
Högst på dagordningen för oss i vänsterpartiet har varit att satsa framåt, på en framtid och med det har arbete, barn och ungdomar varit det absolut viktigaste.
Så här har jag ett budgetförslag med fokus på skola, omsorg, miljö och landsbygdsutveckling. Ett budget förslag där jag känner att vi har varit med och gjort skillnad.
En förutsättning för framgång, och om vi ska vinna framtiden imorgon och på allvar bryta arbetslösheten och utanförskap, så måste vi satsa rätt och rejält idag. Detta gör vi genom offensiv satsning på arbete. En väg till jobb och ökad trygghet.
En satsning är, liksom många andra rödgrönt styrda kommuner har gjort före oss, att vi satsar helt nytt på att växla försörjningsstöd till jobb. Det mest omtalade exemplet var den röd/grönt (S oC) styrda kommunen Sigtuna som redan 2012 började med något som kallades Resursjobbet. Efter följde V styrda Köping, Arboga, Kungsör med flera.
Att investera i utbildning och andra insatser som leder till att människor får jobb är en av Vänsterpartiets viktigaste prioriteringar.
Konkurrensen på arbetsmarknaden blir allt hårdare, det blir svårare att försvara fackliga rättigheter och vi får mindre skattepengar till välfärden. Därför är jobbpolitiken så viktig för oss.
Att som människa få ett riktigt arbete, ett ansvar och en tillhörighet betyder så oerhört mycket mer än att bara ha en inkomst.
Det är jättetufft för den enskilde att vara utan jobb, samtidigt som arbetslösheten skadar samhället på flera sätt. De som får en anställning genom denna satsning, kommer att kvalificera sig för a-kassa, få en referens och en erfarenhet med sig in i framtiden.
Vi fortsätter att satsa på att fler av alla våra ungdomar får sitt första feriearbete och möte med arbetsmarknaden. Våra ungdomar växer och lär sig att själva ta ansvar, passa tider och få en första blick av vad som kan bli deras framtid.
Personalen är vår absolut viktigaste resurs och visst, antal händer är absolut avgörande, men vi måsta faktiskt arbeta med att ta hand om våra anställda också. Det handlar om att bli en attraktiv arbetsgivare. Vi har Sveriges viktigaste jobb, och det är jobb som gör skillnad. Därför måste vi arbeta med att ta fram ett personalpolitiskt program där vi i politiken pekar på vilka förändringar som krävs. Vi måste, i dialog med facken och våra anställda se vilken arbetsmiljö och vilka arbetsvillkor vi vill ha. Jag menar att heltid är en rättighet, och deltid en möjlighet, men att heltid alltid ska erbjudas vid nyrekryteringar. Vi måste prata om bemötande men också om meddelarfrihet. Vi behöver prata om förkortat arbetstid och om slutet på delade turer.
Förutom att arbeta fram bra förändringar, så måste vi bli en mer jämställd arbetsgivare. Våra största personalgrupper är kvinnodominerade och samtidigt en verksamhet där det krävs slitstark klädsel. Inom omsorg och förskoleverksamheten finns det ett snedvridet synsätt och en tradition att personalen själva ska stå för sina kläder. Vid de tillfällen man satsar resurser så finnas det en föreställning att det bara är vissa kläder som behövs till skillnad mot våra mer manligt dominerade arbetsplatser. Inom de mer tekniska och hårdare yrkena så är det en självklarhet att full mundering, från skor, byxor, tröjor och ytterkläder inklusive ombyten ska finnas.
Jag tycker att vi med detta gör aktiva och självklara satsningar på att göra Oskarshamns kommun till en mer jämställd arbetsgivare, Självklart ska vår förskolepersonal och de som arbetar inom hemtjänst, omsorg för personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvården förses med arbetskläder!
Vi fortsätter att satsa på våra barn och ungdomar, för att bygga en mer jämställd skola. Vi fortsätter den utbyggnad av digitala lärverktyg som ger förutsättningen för att dagens barn ska möta morgondagens utmaningar. Och därefter kommer cromebooks, ipads, datorer, smarta tavlor m.m att rulla ut i skolan. Samtidigt som vi säkerställer att vår personal får rätt kompetens för att använda sig av den nya tekniken.
För att bygga ett bättre samhälle så har det även stor betydelse hur våra ungdomar gör sina studie – och yrkesval, därför inleder vi en satsning för att arbeta aktivt med genus och jämställdhet. Alla unga ska känna sig fria att välja utbildningar och yrken som lockar utifrån intresse och inte stereotypa uppfattningar.
Vid årsskiftet är äntligen den satsningen igång som vi beslutade förra budgetfullmäktige, nämligen en fritidsgård i Kristdala. Vi har stora geografiska avstånd i vår kommun, något som förstärks ytterligare med, för en del, sämre kommunikation till centralorten och därför är jag så glad att ungdomar i Kristdala, som inte har buss på kvällar och helger, kommer att ha ett bra alternativ på hemmaplan.
Vi fortsätter att satsa på fler fritidsaktiviteter bland annat genom att satsa på att skapa offentliga musik- och kulturaktiviteter. Dessa ska genomföras tillsammans med föreningar och människor i olika delar av vår kommun.
Vi ser också vilket stort och brett föreningsliv som finns i kommunen. Ett föreningsliv som lägger ner oerhört många ideella timmar och öppnar en verksamhet till gagn för många, därför är det viktigt att stödja de som har stora utgifter i underhåll för egna anläggningar och lokaler.
Och redan detta år hittade vi en möjlighet att stödja Hjortberget och deras vision om en bredare anläggning riktad för alla.
I vårt samhälle så ser vi alltfler som har behov av stöd och hjälp. Vi måste ta hand om, och ge trygghet för våra äldre och våra funktionsnedsatta. I vår investeringsbudget som fastställs idag så fortsätter vi satsningen för att skapa ett äldrecentrum i området kring och i Solbacka. Även i driftsbudgeten satsar vi nästan 6 miljoner för att möte det behov som finns inom omsorgen för funktionsnedsatta. Där alltfler har ökade personlig assistans timmar, men också att vi behöver stärka upp för fler platser. Vi fortsätter att satsa på specialistutbildning för sjuksköterskor.

Jag skulle kunna fortsätta att rada upp de satsningar som ryms i vårt gemensamma budgetförslag, men det skulle bli alldeles för långt.
Därför vill jag avsluta med att vårt budgetförslag för 2017 genomsyras utav att Oskarshamns Kommun ska vara till för alla. Det är som stolt Vänsterpartist som jag säger:
Vänsterpartiet yrkar bifall till vårt budgetförslag genom Lena Granath

Inga vinster i välfärden

hjartavalfard-banner

– Vi kan inte ha en välfärd där vårdbolagen få välja bort de sjukaste patienterna.
– Vi kan inte ha en välfärd där privata skolor ger högre betyg för att locka till sig elever.
– Vi kan inte ha en välfärd där personalen på din mormors äldreboende måste tänka mer på nästa kvartalsrapport än på att hon får bästa möjliga omsorg.
– Vi kan helt enkelt inte ha en välfärd som är riggad för riskkapitalbolagen.

Vill du också få bort vinstintresset från välfärden?

brev från Jonas

Hej,

Idag presenteras vårbudgeten. Tack vare Vänsterpartiet är det en budget som kommer att göra skillnad på många sjukhus, skolor och äldreboenden runtom i landet.

Jag reser mycket i Sverige men under den senaste hösten och vintern var det extra mycket. Inför budgetförhandlingarna åkte Ulla Andersson, jag och flera andra från Vänsterpartiet runt för att lyssna på människor om vad som behövs allra mest just nu. Vi var på Sahlgrenskas ambulanscentral i Göteborg och äldreboenden i Umeå. Vi träffade Kommunal i Växjö, socionomer i Malmö och förberedelseklasser i Bollnäs. Och vi besökte många, många andra arbetsplatser och organisationer.

Den svenska välfärden är överlag bra, men gång på gång ser vi att det behövs fler anställda. Fler undersköterskor som ger en bra vardag för de äldre och ser till att sjuka får en riktigt bra vård. Fler lärare så att varje barn får chans att lära sig det man ska och verkligen blir lyssnat på. Det behöver satsas pengar och det behöver vara långsiktigt så att man verkligen kan anställa.

Vårt huvudkrav inför budgetförhandlingarna med regeringen blev därför 10 miljarder kronor till fler anställda i välfärden. Vi krävde att det skulle vara ett permanent stöd, inte någon tillfällig satsning. Efter långa förhandlingar stod det så klart att vi fått igenom vårt krav. De 10 vänstermiljarderna blir nu verklighet. Det är den största permanenta höjningen av stödet till den svenska välfärden sedan början av 90-talet. Troligen är det den största satsningen någonsin som vårt parti fått igenom i en budgetförhandling.

De 10 vänstermiljarderna är också klockren feministisk politik. Nästan en miljon kvinnor arbetar i välfärden och drabbas av stressen som uppstår när man är för få anställda. Vi vet också att det främst är kvinnor som får täcka upp i familjen när till exempel äldreomsorgen inte räcker till. Där gör vi skillnad. För att få en bild av vad pengarna innebär så motsvarar de kostnaden för att anställa omkring 25 000 undersköterskor.

En del av pengarna kommer från att vi fick igenom vårt krav på bättre beskattning av bankerna. De gör enorma vinster samtidigt som det finns sjuka som borde få bättre vård och förskolebarn som borde få mindre barngrupper. För Vänsterpartiet är det självklart att sådana orättvisor behöver rättas till och därför blir det nu bankskatt och vänstermiljarder. För det är ju ett sådant parti vi är. Vi har värderingarna om rättvisa och feminism. Och vi ser till att utifrån dem göra verklig förändring.

Jonas Sjöstedt, partiordförande

Välfärdsmiljarder

ulla-bud2016

Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på 10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen sedan de generella statsbidragen infördes 1993. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen.

-Det här kommer att göra skillnad på riktigt för alla de kvinnor som jobbar hårt i välfärden och alla de äldre och barnfamiljer som behöver välfärden för att livet ska fungera, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Satsningen på de 10 välfärdsmiljarderna är permanent och gäller från och med år 2017. Det konkreta förslaget kommer att läggas på riksdagens bord i höst.

-Med de 10 miljarderna tar Sverige viktiga steg i rätt riktning, mot större jämlikhet och jämställdhet. Det här visar att när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet får vi möjlighet att tillsammans bygga upp och utveckla den välfärd vi alla behöver, säger Ulla Andersson.

De tio miljarderna fördelas i huvudsak enligt en fördelningsnyckel som ger kommunerna 70 procent, medan landstingen får 30 procent. Av det tillskott som fördelas med särskild hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent.

Preliminär fördelning till landstingen 2017

Blekinge 48
Dalarna  87
Gotland (”landstingsdel”) 46
Gävleborg 89
Halland 68
Jämtland 42
Jönköping 92
Kalmar 85
Kronoberg 60
Norrbotten 63
Skåne 274
Stockholm 381
Södermanland 85
Uppsala 64
Värmland 83
Västerbotten 57
Västernorrland 76
Västmanland 75
Västra Götaland 376
Örebro 85
Östergötland 102

Här finns hela listan över fördelningen per kommun och landsting…

Här är andra viktiga framgångar för Vänsterpartiet i förhandlingarna

 • Bankskatt. Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om att höja skatten för banker och andra företag inom finanssektorn från och med år 2017. Förslaget beräknas ge 1,4 miljarder i ökade skatteintäkter årligen.
 • Skattekonsulters skyldighet att informera myndigheter om skatteupplägg ska utredas.
 • Arbete mot bristyrkessituationen i välfärdssektorn
  En dialog inleds med SKL i syfte att inleda ett arbete för att komma till rätta med bristyrkessituationen i välfärdssektorn.
 • Kompetenskartläggning under asylprocessen i Arbetsförmedlingens regi ska komma igång redan under asylprocessen.
 • Konsekvenserna av hur kvinnors deltidsarbete påverkar kvinnors liv, möjligheter till egen försörjning och en god livsinkomst, ska utredas.
 • Mål för fattigdomsbekämpning- fram till 2030 ska inkomsttillväxten för de 40 procent som har lägst inkomst vara högre än det nationella genomsnittet.

Vårändringsbudgeten

 • Satsning på sfi och svenska som andraspråk på komvux
  Den satsning på höjd kvalitet inom sfi som påbörjades förra året utökas med ytterligare 40 mnkr under 2016.
 • Effektivare och rättvis validering och bedömning av utländsk utbildning.
  20 mnkr under 2016.
 • Språkundervisning för asylsökande på folkhögskolor
  Från och med hösten kommer även folkhögskolorna att kunna utbilda asylsökande i svenska. Vänsterpartiet är överens med regeringen om att avsätta 25 miljoner för detta under 2016.
 • Satsning på Kungälvsmodellen
  Kungälvsmodellen är en en långsiktig utbildningssatsning som riktar sig till skolelever för att motverkar framväxten av intolerans och rasistiska idéer. 10 mnkr satsas under 2016 för att sprida modellen.
 • Förstärkning till polisen som betonar områdespoliser och arbete mot hatbrott
  Vänsterpartiet poängterade före budgetförhandlingarna att polisen bl.a. behöver resurser för arbetet mot hatbrott och med områdespoliser. Dessa aspekter poängteras nu också i den polissatsning på 283 mnkr som görs i vårändringsbudgeten.

Nya styrelsen

Stig Gustavsson ordförande
Sylvia Borg vice ordförande
Ing-Britt Runermark sekreterare
Fredrik Jonasson kassör
Lena Granath talesperson
Ulf Åman
Claes Zachrisson

Ersättare
Veronika Guljas
Pierre Tornedal
Sabajete Popovic
Hans Åslund