Presentation av kandidat till Kommunfullmäktige

Veronika Guljas står på plats nr 4 på vår lista till kommunfullmäktige.

Jag är en glad pensionär som ställer upp för de som vill ha min hjälp.
Politik är för mig att fatta rätt beslut som underlättar vardagen för de utsatta.
Jag brinner för gamla, handikappade, skola och asylpolitik.
Jag har hittat hem i Vänsterpartiet som är det enda parti som alltid står upp för de svaga i samhället, inte bara när det är valår.

Politikerdebatt arrangerad av LRFs kommungrupp

I veckan var våra fullmäktigekandidater Lena Granath och Vidar Aldorsson på plats när LRFs Kommungrupp Oskarshamn bjöd in till en paneldebatt med fokus på landsbygden och de gröna näringarna. Samtliga partier från Oskarshamn fullmäktige fanns representerade och diskussionen var både intressant och stundtals het. Efter den nästan 2 timmars långa panelutfrågningen blev det även utrymme för de många intresserade på plats att delge sina egna erfarenheter och vilka hinder som stötts på. Våra kandidater svarade på de frågor som ställdes och fick även presentera hur vi i Vänsterpartiet ser på Landsbygd, Livsmedelsstrategin, upphandling och mycket mer.
Vi vill ha ett Oskarshamn för alla och att det ska vara möjligt att leva och verka på landsbygden. Vi måste fortsätta att samverka, kommun, politik, föreningar och lokala näringslivet. Vi behöver se till landsbygdens behov och viljor. Vi vill satsa på våra serviceorter, ha en kravspecifikation för vad som ska innehålla i en serviceorts basservice och vi vill underlätta skapa-eget-företagande.
Vi behöver ha mer närodlade och ekologiska livsmedel den kommunala verksamheten.
Vi behöver varandra, hjälpa varandra tex i upphandlingar och finnas med i nätverk och andra möten för samtal och kunskapsinhämtning.
#vadkanvihjälpatillmed
#tillsammansgörviskillnad

 

Valbar med Företagarna

I slutet av april var vi inbjudna till en politikerutrågning, Valbar, arrangerad av Företagarna. Det var en inbjudan för debatt och möjlighet att träffa företagare och politiker. Vänsterpartiet representerades av Lena Granath, första namn på vår fullmäktigelista, som tyckte att det var ett avslappnat & trevligt sätt att lyssna och möta en hel del viktiga frågor från våra lokala företagare. Det framfördes både möjligheter och utmaningar. Lena pratade bl.a. om vårt arbete på SBK så har vi varit mycket angelägna om att komma åt den kritik som tidigare har funnits. Vi har arbetat mycket med vår

# Hemsida, för att kunna ge så mycket information som går där.
# Vi har börjat med telefontid mån-tors 9.30-11.30
# Vi förespråkar gärna att ta ett möte, då man lättast kommer åt och löser problemformuleringarna som kan tänkas ha uppstått.

#vi har blivit angelägna om att kunna mötas och vara behjälpliga.

Men sen finns givetvis bestämmelser – Vi får inte vara konsulter

Det har varit prioritet att komma åt detta.

Handläggningstiden för bygglov jan-mars så har vi 12% som är klara inom 6-10 veckor. 88% är klara inom 1-5 veckor!!

 

Politikerutfrågning på Oscarsgymnasiet

I förra veckan har vårt första namn på kommunfullmäktige listan, Lena Granath varit med i politikerutfrågning på Oscarsgymnasiet. Vår valarbetare i länet, Richard Deichmann höll ställningarna vid vårt bokbord utanför aulan. Många frågor och många bra samtal.

Lena avrundade utfrågningarna med vad en röst på Vänsterpartiet i Oskarshamn innebär.

Varför ska man rösta på (V) i Oskarshamn?
Vi vill tillsammans bygga vidare ett Oskarshamn som vi är stolta över. Som ger barn & unga, arbetare & äldre möjlighet till trygghet genom hela livet. Genom rättvisa, solidaritet och jämlikhet vill vi fortsätta att utveckla Oskarshamn. Vår uppgift är att visa att i praktisk handling går det att förändra. Vi har arbetat för att vända kommunens ekonomi från minus till plus. Vi har ökat andelen med godkända betyg, fler kommer därför in på nationella gymnasieprogram. Vi har byggt nya förskolor, skapat mindre barngrupper. Arbetslösheten minskar och vi vill fortsätta att få fler i arbete. Vi har skapat fler LSS-boenden och framöver ökar vi antalet äldreboendeplatser. Vi arbetar för att göra skillnad & göra denna kommun attraktiv. Vi har kommit en bit på väg och vi vill fortsätta bygga vidare!

#tillsammansgörviskillnad #vårturnu


Valskola med vänstern

Under maj månad har några av våra medlemmar – Claes, Saga, Monika, Andreas, Mikael, Rickard och Ing-Britt- varit i Kalmar på Valskola tillsammans med tjugotal andra Vänsterpartister från länet. Genom bl.a. föreläsning, rollspel, övningar, samtal etc. fick vi känna på politisk argumentation och testa de grundläggande redskap vi behöver för att vara aktiva i valrörelsen och på ett effektivt sätt bidra till den. Härlig stämning, roligt, lärorikt, stimulerande och informativt tyckte vi alla. Ett övergripande textdokument där all information finns samlad kommer att ligga på Vänsterpartiets centrala hemsida.
Soliga hälsningar
Ing-Britt

Välkommen att fira 1 maj med oss!

 

 

LO-Facken Oskarshamn, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, ABF och SSU bjuder in dig till att fira första maj i Oskarshamn. Varmt välkommen!

DEMONSTRATION
13:00 Samling vid Mäster Palms plats
13:30 Avmarsch till stadsparken

MÖTE
14:00 Stadsparken vid scenen

AKTIVITETER
Musik av Elin Namnieks
Fika
Korvgrillning
Ponnyridning
Fiskdamm
Ansiktsmålning
Allsång

TALARE
Andreas Erlandsson, Socialdemokraterna
Laila Naraghi, Socialdemokraterna
Lena Granath, Vänsterpartiet
Sara Malek, SSU Oskarshamn

 

 

Vi ses där!

//Claes ordf & Lena gruppledare

 

Politikerdebatt i Figeholm

Fårbo och Figeholms samhällsföreningar hade i onsdags kväll bjudit in de politiska partierna i Oskarshamns kommun till ett
öppet möte. Där de gavs tillfälle att att berätta om hur just deras parti ser på framtiden i Fårbo och Figeholm samt svara på frågor
från allmänheten. Representanter från samtliga partier i fullmäktige var närvarande tillsammans med ett femtiotal mycket debattglada
åhörare från serviceorten Fårbo-Figeholm. Med andra ord ett mycket lyckat möte i vilket vår representant Lena Fyhr med stort mod
och kort varsel kastade sig in i sin, över huvud taget, första debatt där dessutom övriga partier var representerade av idel tungviktare. Starkt gjort!

Claes Zachrison
ordförande Vänsterpartiet

Flygblad till alla!

Det har senaste tiden regnat flygblad över Figeholm, Fårbo, Misterhult, Berga, Björnhult, och i dag har vi gjort sista rycket, för denna inledande gång, vad gäller spridandet av flygblad.Det blev  ett pampigt avslut i dag i Kristdala. Belöningen blev en kopp Java på Kristdala paradtorg.
Hälsningar
Claes, Andreas, Saga och Ing-Britt

Här presenterar vi i Vänsterpartiet Oskarshamn vår Kommunfullmäktigelista inför mandatperioden 2018-2022.

 

 1. Lena Granath, butikschef
 2. Lena Fyhr, skötare/skötare
 3. Ingmar Hjalmarsson, pensionär
 4. Veronika Guljas, pensionär
 5. Vidar Aldorsson, svarvare
 6. Marita Reinholdsson, vårdare LSS
 7. Stig Gustavsson, pensionär
 8. Monica Johansson, f.d. miljö-och hälsoskyddschef
 9. Fredrik Jonasson, truckförare
 10. Angelika Ågren, studerande
 11. Claes Zachrison, socionom
 12. Agneta Aldorsson, domstolssekreterare
 13. Andreas Lindgren, industriarbetare
 14. Ing-Britt Runermark, bibliotekarie
 15. Pierre Tornedal, cirkelhandledare
 16. Svetlana Andelova, redovisningsekonom
 17. Emil Fyhr, målare
 18. Alise Henriksson, studerande
 19. Matti Wahlström, el-ingenjör
 20. Emelie Claesson-Roback, industriarbetare
 21. Herje Westrin, pensionär
 22. Sofia Hörnell, undersköterska
 23. Ulf Malmberg, musiker
 24. Charoline Älvsdahl, trafiklärare
 25. Richard Gustafsson, finsnickare
 26. Saga Lundberg, truckförare
 27. Emanuel Fyhr, besiktningstekniker
 28. Catarina Gustavsson, emallagehanterare
 29. Daniel Haeggström, vårdare/boendestödjare
 30. Margareta Svensson, pensionär
 31. Cenneth Holmberg, snickare
 32. Annika Nilsson
 33. Mikael Johansson, industriarbetare
 34. Martina Holmberg, sömmerska
 35. Johan Granath, säljare
 36. Sylvia Borg, fotograf
 37. Michael Nilsson, chaufför
 38. Kerstin Granath, pensionär
 39. Jerker Höggren, truckförare
 40. Carina Lundqvist, vårdare
 41. Magnus Runnsjö
 42. Gunilla Henriksson, f.d. förskollärare
 43. Mats Rosén, pensionär

#tillsammansärvistarka

Vi måsta bättre försöka lösa de faktiska problem som finns!

”Vi måste ta människors oro på allvar!”
Denna fras hörs alltmer från politiker från höger och vänster, och jag säger till mig själv, vad bra, då kanske vi äntligen kan ta tag i det faktum att vårt land fortfarande är beroende av den farligaste energikällan människan någonsin uppfunnit, eller att arbetaren får mindre och mindre att säga till om i sitt arbete och i den offentliga debatten, eller att skillnaderna i det svenska samhället ökar lavinartat mellan rik och fattig?
Nej!
Den oro vi ska ta på allvar, är den om att en folkgrupp kan äga för mycket media, den om att muslimerna tyst håller på att invadera Europa, för att skapa Eurabien, den som säger att den grova brottsligheten ökar, trots att varje undersökning säger att den minskar, den som säger att vi måste möta flyktingar på Öresundsbron, med en kulkärve från ett maskingevär.
Den oron ska vi ta på allvar!
Då måste jag fråga, hur ska vi ta den på allvar?
Hur tar vi en oro på allvar när den inte bottnar i en verklighet?
Det kan ju vi som politiker inte påverka?
Vi kan inte möta den med åtgärder som löser problemen för problemen finns inte.
Det vi kan göra är att lösa de problem som faktiskt finns, vilket är en bra idé över hela linjen.
Vi kan se till att alla människor får en bra vård när de blir sjuka, att de får en bra utbildning när de går i skolan. Vi kan skapa jobb åt alla, med bra villkor. Vi kan se till så att ingen får gå från hus och hem när det blir arbetslöshet eller sjukdom. Vi kan se till så att det finns bostäder även till dem som inte har alla pengar i världen.
Detta är en liten del av de problem som alla människor drabbas av som bottnar i den verklighet vi lever i, den verklighet som vi politiker faktiskt kan påverka.
Det enda som krävs är att vi politiker säger till oss själva att vårt uppdrag är inte att följa utvecklingen i samhället, utan att leda utvecklingen i samhället.
För om inte vi leder utvecklingen i samhället då leds utvecklingen i samhället av andra, oftast av dem som har pengar.
Då gynnas också bara de som har pengar.
De som inga pengar har och som lämnas efter, börjar se problem som inte finns och skylla dessa på någon annan.
Det är en utveckling som vi har sett nu i tjugotalet år.
Nu är det dags att leda utvecklingen åt ett annat håll.
För alla!
Ulf Åman (V)Oskarshamn