Nyss avlyssnat…..

NU KÖR VI…………!

 

– Visste Du att nu i söndags hade föreningens högsta beslutande organ ett möte!

Vem sa Du hade vad?

-Vänsterpartiet i Oskarshamn – dom hade sitt årsmöte!

Jaha! Var Ni många?

-Jaa, vi var nog ett 20-tal förväntansfulla som bänkade oss i Oskarshamnsrummet i Stadshuset i Oskarshamn!

Det var väl bara de gamla välkända trogna, kan jag tro?

– Nä, kan Du tänka dej att det kom flera helt nya intresserade och engagerade medlemmar som ville veta mer om vår politik och ville vara med och jobba också!

Hmm, Det låter ju bra, men det blev ändå bara det gamla trista, vanliga formalian?

-NÄHÄ! Linda Fleetwood svingade ordförandeklubban med bravur och klubbade både det ena och det andra!

Som vadå?

– Ny styrelse, ny fullmäktigelista, ny verksamhetsplan, ny budget!

Kors då! Var det slut sedan?

– Inte på långa vägar.  När vi började sloka fick vi ny energi och lust för vi blev serverade kaffe med goda bröd och ostar, frukt, grönsaker och sist men inte minst en jättegod pärontårta!

Vad gör Ni nu då?

-Nu har vi fått alla verktygen! Nu kavlar vi upp ärmarna och kör tillsammans – MOT VALET!

Kalendarium 2018

MÖTESORDNING VÄNSTERPARTIET 2018

GRUPPMÖTEN/MEDLEMSMÖTEN (alla välkomna!!)

Stadshuset, Oskarshamnssalen, Oskarshamn, söndagar 17.30

21/1, 25/2, 18/3, 15/4, 20/5, 17/6, 19/8, 16/9, 14/10, 18/11, 16/12

 

Extra medlemsmöte budget sätts in 23/9 eller 30/9.

 

STYRELSEMÖTEN (enbart för invalda)

Partilokalen, Primohuset, Oskarshamn, måndagar 17.00

mötet startar med 1h studiecirkel

29/1, 19/2, 26/3, 23/4, 28/5, 11/6

 

MEDLEMSCAFÉ (alla välkomna!!)

Partilokalen, Primohuset, Oskarshamn, drop-in 17-19

Första helgfria måndagen i varje månad

8/1, 5/2, 5/3, 9/4, 7/5, 4/6,

 

 

ÅRSMÖTE 18/2 KL. 15.00 STADSHUSET OSKARSHAMN (öppet möte men yttrande- och rösträtt endast vid medlemskap)

 

VÄNSTERPARTIETS KONGRESS Karlstad 9-11/2 (valda ombud)

 

MOTIONSSTOPP DISTRIKTSÅRSKONFERENS (DÅK) 27/2 (endast medlemmar)

 

DISTRIKTSÅRSKONFERENS (DÅK) Folkhögskolan, Gamleby 24/3 (öppet möte men yttrande- och rösträtt endast för valda ombud)

 

 

Är du inte medlem så löser vi det !

Välkommen till oss!!

//ordförande Claes & gruppledare Lena

 

70 nya miljoner till vården i Kalmar län

Du ska kunna lita på att vården finns när du behöver den. Nu får Landstinget i Kalmar län 70 miljoner av de vårdmiljarder som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgeten.

Vi vet och ser att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det nu.

Enligt Sveriges kommuner och landsting behöver 85 000 nya undersköterskor anställas i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen till 2022.

Tre av de 4,7 miljarderna Vänsterpartiet fick igenom i budgeten har nu fördelats ut till sjukvården i Sverige. Hur mycket varje område får styrs av antal invånare och landstingens olika behov. För vårt landsting i Kalmar Län handlar det om 70 miljoner kronor.

Satsningen gör att landstingen kan förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

I vårdsatsningen ingår, utöver dessa tre miljarder, satsningar på förlossningsvård, psykisk hälsa och psykiatri, socialtjänstens arbete med barn och unga, tandvårdsbidrag, barnhälsovård och gratis gynekologisk cellprovtagning.

En bra och jämlik vård bidrar till ett samhälle där alla får chans att må bra och bli bemötta utifrån sina behov, inte bara de som har rätt kontakter och hög inkomst. Vänsterpartiets vårdmiljarder lägger en god grund för att vården ska finnas där när du behöver den och för en jämlik tillgång till vård över hela landet.

Lena Granath (V)

Bra besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)!

I Kalmar län har vi nu fått besked om att vi fått 10 utbildningar av 17 ansökningar beviljade i år. Utav dessa är det 4 utbildningar som beviljades till Oskarshamn. Ett oerhört viktigt besked från YH-myndigheten. Det innebär att utbildningarna kommer att vara sökbara under våren och startar i höst.

NOVA kommer att kunna erbjuda Produktionsteknik, Specialistundersköterska – Äldre samt Stödpedagog.

ETEC kommer att kunna erbjuda Automationsingenjör för industri 4.0.

Rekryteringsbehovet från arbetsmarknaden är det viktigaste underlaget för myndighetens beslut.

-För att vi ska fortsätta att kunna möta de kompetenskrav som finns på arbetsmarknaden i vår kommun så är dessa beviljade utbildningar oerhört viktiga, säger Lena Granath, 2 vice ordf Kommunstyrelsen.

 

Miljoner skäl till att inte rösta om flygplatsen

Idag skriver Ulf Åman på insändarplats:

Till er som vill folkomrösta om flygplatsen: Oskarshamns flygplats är i dag ett tomt skal. Det finns inget annat kvar än byggnader och landningsbana.

Sedan Oskarshamns flygplats byggdes och utrustades så har det gjorts otaliga ändringar i regelverk om vad som ska finnas på flygplatser, regeländringar som gäller för alla nya flygplatser. Dessa ändringar gäller för oss om vi bestämmer oss nu idag för att öppna upp igen vilket innebär att vi måste införskaffa helt ny instrumentering. Detta innebär kostnader i klassen av 200 miljoner kronor. Denna kostnad skulle givetvis vara vår, som kommun, att bära, för inget bolag i världen skulle lägga de pengarna för att få flyga här hos oss.

 

Därefter måste ni också ta med i beräkningen det faktum att ingen ville trafikera Oskarshamn för vår bana var för liten så ni måste ta med kostnaden för en utbyggd bana. De som ändå kunde tänka sig att trafikera ville ha garantier från kommunen för täckning för osålda platser, i klartext skulle vi skattebetalare stå för i genomsnitt tio till femton tomma platser per dag. De sista som trafikerade ville inte ha sista-minuten-platser, för de var rädda att ingen skulle boka biljetter utan vänta på dessa platser.

Detta innebär för mig att det i en folkomröstning måste framgå hur detta ska betalas, vad ni vill skära ner på av det kommunen gör idag alternativt hur mycket ni vill höja skatten för att kunna flyga till/från Oskarshamn.

Ni som påstår att kommunen kommer att tappa medborgare utan en flygplats, hur förklarar ni det tapp som har varat trots fyrtio år med flygplats? Med ert resonemang skulle vi ju ökat istället för att ha minskat.

Företagen i Oskarshamn, de som ofta hävdas kräver en flygplats, använde inte vår flygplats, för den var för dyr, de åkte via Kalmar istället. Jag vet med säkerhet ett företag som hellre köpte två hotellnätter och hyrde bilar åt de anställda som behövde åka i väg på regelbundna möten.

Till er som hävdar ett reklamvärde av att se ortsnamnet Oskarshamn på trafiktavlorna på Bromma eller Arlanda, har ni verkligen varit ute och rest någon gång? När jag har varit ute och flugit så har jag letat efter mina flighter på tavlorna och inte en enda gång har jag reflekterat över några andra ortsnamn på tavlorna. Hur kan ni påstå att det skulle vara en reklamtillgång?

Ni hävdar vidare att man kan affischera på flygplatserna och att det skulle ge biljetter och trafik till Oskarshamn, men till vilken kostnad? Vad kostar det att affischera på Arlanda? Vi pratar om kostnader på hundratusentals kronor per år, tror ni att den kostnaden kan betalas via flygresenärer till och från Oskarshamn? Oavsett undersökningar som visar på effektiviteten i att annonsera på flygplatser så tror inte jag att Oskarshamn skulle få igen den investeringen, någonsin.

Till detta kommer så kostnaden för en eventuell folkomröstning. Dessa är inte gratis. Kan man koppla dem till ett ordinarie val så kan kostnaden minska. Detta är inte i dag en möjlighet då det är, faktiskt, för kort tid till nästa ordinarie val, för att få till allting som krävs för en folkomröstning. Åtminstone om den ska genomföras lagligt.

Med allt detta sagt så undrar jag hur mycket ni, som nu vill folkomrösta, egentligen använde vår flygplats när den fanns? För tyvärr, siffrorna ljuger inte och säger siffrorna att knappt någon flög, så flög knappt någon.

Jämför med tågen då, säger någon. Ja det kan vi göra och faktum kvarstår att tågen inte är lönsamma de heller, men ska vi jämföra rättvist så skulle vi rivit stationsbyggnaden och tagit bort rälsen för att sedan folkomrösta om vi skulle köra tåg igen. Det är en rättvis jämförelse.

Så gjorde vi inte.

Ulf Åman (V)

Oskarshamn

Julmöte

Söndagen den 17/12 var det dags för årets sista medlems – och gruppmöte i Stadshuset, Oskarshamn.

 

På dagordningen stod

# Diskussion kring kommunens förslag till ny Översiktsplan 2050

https://www.oskarshamn.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering-kart–och-mattjanster/samhallsplanering/oversiktsplaner/ny-oversiktsplan/

Vi bjöd på lussefika, Tack Ing-Britt!

därefter genomfördes gruppmöte inför kommande veckas Kommunstyrelse.

https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunstyrelsen/kallelser-till-kommunstyrelsen/

Tack för ett givande & trevligt möte!

//ordförande Claes & gruppledare Lena

 

Landstingsfullmäktige Budget november 2017

Del av inlägg i debatten.

– Min drivkraft i politiken är att skapa ett jämlikt samhälle, ett samhälle för de många och inte för ett fåtal. Jämlikhet handlar inte bara om ekonomi – det handlar även om hälsa. I jämlika samhällen förbättras folkhälsan när fler människor känner trygghet, får möjlighet att utvecklas och leva ett friskt liv.

Landstingets budget och plan för kommande år diskuteras på fullmäktige. Linda Fleetwood som landstingsråd (V), för in ideologi i debatten.

Del av inlägg i debatten.

-I vårt län arbetar vi för en kollektivtrafik för alla och I den nya trafikupphandlingen som startade i augusti i år så har vi ställt skarpa krav på bussarnas utformning så att de blir mer tillgängliga, likaså har vi ställt skarpa krav på utbildning för personalen i handhavande och bemötande.
Jag tror på, att vi genom att vi skapar en anpassad allmän trafik och en god Servicetrafik som komplement så är ger det en möjlighet för frihet att kunna resa som man vill utan krav på tillstånd eller förbokningar. Oavsett funktionsnedsättning.

Lena Granath, ledamot i trafikstyrelsen & landstingsfullmäktige

Beslut om Seniorkort

Idag höll vår ledamot i landstingsfullmäktige tillika ledamot i trafikstyrelsen Lena sin plädering för införandet av Seniorkortet i vårt län. En efterlängtad och viktig satsning som ger en frihet och en tillgänglighet för våra pensionärer.

– Ordförande.

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är en viktig kugge i ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle och är dessutom en grundläggande förutsättning för många människors deltagande. Förutom att alla gynnas med minskad klimatpåverkan, förbättrad luft, mindre bilar i stadstrafiken och minskat tryck på parkeringsplatserna i centrum av våra städer, kan kollektivtrafiken även fungera som ett verktyg för rättvisa.

På Landstingsfullmäktige idag ska vi besluta om att införa Seniorkortet med start januari 2018.

Vi ser detta som en fantastisk möjlighet för att våra seniorer får en större frihet genom att för en mindre peng nyttja kollektivtrafiken.

Bifall till landstingsplanen

Budgetfullmäktige november 2017

Ordförande, ledamöter, åhörare vart ni än är, och press.

Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiets budgetförslag.

Det kan kanske vara det sista gemensamma budgetförslag och verksamhetsplan som vi lägger tillsammans. Men det kan också vara ett avstamp mot kommande mandatperiod.
Vi kommer från olika ideologier och har olika viljor, men det som verkligen varit en resa denna mandatperiod är att vi alla, trots våra olikheter och olika viljor har arbetat framåtsyftande för att göra så mycket bra och utvecklande för vårt Oskarshamn.

Jag tackar för det som har varit, goda samtal, högt tonläge men också ett samförstånd och en respekt för varandra. Jag tackar Peter för hans tid som kommunalråd, och ser fram mot framtida samarbete.

Jag är stolt över att stå här idag, som Vänsterpartiets representant, och återigen kunna lägga ett välarbetat budgetförslag, tillsammans med mina samarbetspartier.
Aldrig under någon tidigare mandatperiod har vi i Vänsterpartiet haft så mycket inflytande, och fått så stor genomslagskraft och det är därför som jag med förtroende fattar beslut ikväll.
Särkilt stolta är vi över 3 områden och dess insatser, och de kommer jag nu att prata om.

I budgetförslaget ökar vi kraftigt anslagen för socialförvaltningens verksamhet, närmre 15 miljoner, och det är inom LSS och omsorg som vi stärker upp mest. LSS handlar om lagen om stöd och service för funktionsnedsatta och det är oerhört viktigt i dessa tider att dessa områden stärks och prioriteras.
För Vänsterpartiet handlar tillgänglighet om en demokratisk rättighet och därför är det en självklarhet att värna LSS som den frihets- och rättighetslagstiftning den är.
Vi vill ha ett samhälle där det självklara målet är att människor med funktionsvariation ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra.

Vår kommun ska kunna erbjuda bra och trygga alternativ när det egna boendet inte längre räcker till. Ikväll lägger majoriteten förslag om
5,3 miljoner för att bedriva ett helt nytt LSS boende.
Givetvis behöver vi göra mer och det gör vi. Vi har bl.a. initierat att samhällsbyggnadskontoret skulle se över, var det mer är lämpligt att bygga LSS boenden. På förra kommunstyrelsen presenterades ett område i Gröndal som ett lämpligt område. Vi har också ambitionen att kunna gå vidare med fastigheten Gråsparven, tillsammans med det kommunala bostadsbolaget, för att kunna bygga ut ytterligare LSS bostäder, men även trygghetsboende i samma fastigheter.

Vi skjuter till 5 miljoner inom personlig assistans, något som kanske inte kommer att räcka, men ändå är en betydande ökning.
Idag kan vi läsa om de förödande människoöden som kommer i kläm när försäkringskassan agerar inhumant och drar in en mängd olika beslut, och visserligen hjälper inte denna satsning just dessa, men det möjliggör kommunens eget åtagande där vi ser en stor ökning av behov för människor med olika funktionsvariationer. Det handlar om att denna grupp måste få det utrymme som krävs och som är mänskligt.

En annan satsning som har varit högst på dagordningen har handlat om hur det är att växa upp i Oskarshamns kommun. Den rekordsatsning som påbörjades under 2015 fortsätter, och under 2018 ska hela satsningen på IKT – lärverktyg i skolan vara införd.
Det handlar om hur vi, utan att elevernas egna socioekonomi ska vara avgörande, ger eleverna möjlighet att använda digitala och tekniska lärverktyg i undervisningen.
Det handlar om hur vi rustar våra ungdomar idag, för att kunna möta framtiden imorgon.
Den självskattade psykiska ohälsan ökar och vi har många ungdomar som känner stress och oro idag. Detta, bland annat, gör att vi har elever som mår dålig och inte når målen och då måste vi skapa förutsättningar för att hitta andra lösningar då behov utöver det ordinarie uppstår. Vi satsar på resursförstärkning på elevhälsan för att fler elever ska möjlighet att skaffa sig grundläggande färdigheter och kunskaper och med det nå målen så att de når behörigheten till gymnasieskolan och genom det kan söka vidare.

Vi utökar satsningen på Nattis. Det är inget som är lagstyrt och med det måste finnas i varje kommun, utan är en politisk prioritering. För oss i Vänsterpartiet handlar det om att skapa bättre jämställda möjligheter för föräldrar idag att kunna försörja sig. Det är viktigt för oss att vi kan möta den efterfrågan som finns på trygg och bra barnomsorg på obekväm arbetstid.
Att få förskola även på kvällar och nätter är en viktig jämställdhetsfråga. Vanligtvis är det kvinnor som oftare är de som arbetar på obekväm arbetstid, samtidigt som det oftast är kvinnor som är ensamstående föräldrar.
I vår kommun har vi även många industrier med nattarbete.
Med den här förstärkningen hoppas vi underlätta för både ensamstående och parboende, som kan ha det svårt att få det att gå ihop både tidsmässigt och ekonomiskt.
Ingen ska behöva säga nej till ett jobb för det inte går att ordna med förskola, vi löser barnomsorg till alla som efterfrågar det.

En förutsättning för att klara välfärden är tillgången till kompetent och engagerad personal. Därför är vår fortsatta satsning på att vara en attraktiv arbetsgivare så viktig. Det handlar om riktade insatser på personalfrämjande åtgärder. Innehåll kan variera beroende vart vi har vårt fokus och hur långt vi har kommit i arbetet.
I år och kommande år handlar det om Heltidsresan – rätten till heltid, som är ett arbete som grundar sig på det centrala avtalet mellan SKL och Kommunal, där målet är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021.

Heltidsarbete är avgörande för att vi ska kunna möta välfärdens stora behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället. Flera kommuner i landet har kommit långt i detta arbete, och själva kan vi se en försiktig uppgång om 2% mellan åren 2015 till 2016.
Med de beslut som antogs av Fullmäktige kring Aktiva åtgärder för jämställdhet, satte vi ner foten att det är heltid som ska gälla som norm vid anställningar fr.o.m. 1/1-17,
Jag förutsätter att siffrorna kommer att öka efter 2017 års personalbokslut.
Det handlar inte bara om att vi som offentlig arbetsgivare behöver vår personal, utan det är oxå oerhört avgörande, i en kvinnodominerad sektor, för framtida möjlighet att kunna leva anständigt på sin pension.
Deltid och halvtid är en kvinnofälla

Detta är en del av de satsningar som vi lägger fram i vårt budgetförslag idag. Jag yrkar för Vänsterpartiet bifall till samtliga delar i kommunstyrelsens budgetförslag.

Anförande skrivet och framfört av gruppledare Lena Granath

Tillsammans bidrar vi till en attraktiv kommun

Tillsammans med våra samarbetspartier i Oskarshamns kommun satsar vi nu extra stöd till föreningslivet.

Hjortbergets skidklubb 1 000 000

Attraktiva Oskarshamn 400 000

Brädholmen Event 270 000

SOK Viljan 130 000

Oskarshamns basketklubb 100 000

Oskarshamns ridklubb 100 000

Bockara hembygdsförening 30 000

Påskallaviks föräldra- och fritidsförening 30 000

Figeholms båtklubb 40 000

Oskarshamns kommun har en stark ekonomi och prognosen är att kommunen gör ett överskott om 101,8 miljoner kronor, varav 40,8 miljoner kronor avser skatter och statsbidrag. Kommunens mål för 2017 är att förbruka högst 100,6% av skatter och statsbidrag, enligt den senaste prognosen förbrukar Oskarshamns kommun på helår 97,9%.

Eftersom Oskarshamns kommun befinner sig i en bra ekonomisk situation under 2017 där kostnaderna inte har blivit lika höga som befarat och där statsbidragen har varit högre än beräknat så vill vi använda del av överskottet för att ge tillbaka till föreningslivet.

Hjortbergets skidklubb
Hjortbergets skidklubb fick under förra året ett engångsbidrag om 2 miljoner kronor för att utveckla området vid Hjortberget. Det resulterade bland annat i en ny pistmaskin, snömaskiner, dränering och ökad belysning. Föreningen arbetar intensivt med att få in pengar för att byta lift. Totalt kostar det 3 miljoner kronor att byta lift. Vi anser att Oskarshamns kommun här kan göra en stor insats för att hjälpa föreningen nå målet. Oskarshamns kommun bidrar därför med 1 miljon kronor till liften. Förhoppningen är nu att näringslivet och andra intressenter ställer upp och hjälper till för att bidra till utvecklingen av Hjortberget.
Kulturfestival – Attraktiva Oskarshamn
I augusti 2018 anordnas Oskarshamns kommuns första kulturfestival! Genom ett bidrag om 400 000 kr till Attraktiva Oskarshamn så möjliggör vi för en kulturfestival under 2018. Kulturfestivalen bygger på att Oskarshamns kommun och Attraktiva Oskarshamn samarbetar tillsammans och med föreningar runt om i vår kommun. Genom ett bidrag till Attraktiva Oskarshamn så säkrar vi finansieringen för en sådan festival.
Brädholmen Event – Latitud 57
Av vissa kallas den för Oskarshamns nationaldag och för andra ses det som en härlig helg att återvända till hemstaden. Festivalen har funnits i olika skepnader under åren, men de senaste åren har festivalen etablerat sig som Latitud 57. Festivalen fyller 10 år nästa år och det tycker vi är värt att fira. Vi föreslår därför att föreningen bakom evenemanget får ett bidrag om 270 000 kronor för att kunna bjuda på en ännu större fest 2018.
SOK Viljan – Hittaut
SOK Viljan driver det framgångsrika projektet Hittaut Oskarshamn. Genom Hittaut har många oskarshamnare upptäckt nya platser i vår kommun och på så sätt kommit ut i naturen. Föreningen har en ambition om att under 2018 bygga flera checkpoints i Påskallavik samt södra och norra Vånevik. Vi föreslår därför att SKO Viljan får ett bidrag om 130 000 kronor för att driva projektet Hittaut Oskarshamn och för att bygga ut flera checkpoints.
Oskarshamns basketklubb
Basketklubben är idag en förening med många aktiviteter för barn och unga. Klubben är idag ensamma i kommunen om en uttalad elitsatsning på sitt damlag. Inför 2018 finns det också planer och idéer om att samarbeta med skolorna och prova på aktiviteter för att på så vis låta fler prova på basket och därigenom väcka mer intresse för sporten. Det finns i damlaget spelare som är goda förebilder och ambassadörer, vilket kan bidra till att fler unga flickor kan få upp ögonen för basket. Ett samarbete mellan klubben och Oskarshamns kommun tror vi kan vara positivt för föreningen och barn och unga i kommunen. Vi föreslår att Oskarshamns basketklubb får 100 000 kronor.
Oskarshamns ridklubb – ridskola
Ridklubben har nyligen fått ett förlängt hyresavtal med Oskarshamns kommun för att kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet. Ridklubben blev också utsedd till Årets Ridskola 2015. Föreningen arbetar med ridlektioner på alla nivåer i flera grenar, fredagsklubb, ungdomsledarskola och kunskapspass med fokus på säkra grepp. Ridklubben erbjuder idag en bred verksamhet, där många har möjlighet att delta. Vi vill särskilt lyfta det arbete föreningen gör för med ungdomsledarskolan. Vi föreslår därför att Oskarshamns ridklubb får 100 tusen kronor.
Bockara Hembygdsförening
Bockara Hembygdsförening har fått ett körtröskverk från slutet av 1800-talet. För att föreningen ska kunna ta emot tröskverket krävs det att befintlig byggnad byggs ut. Föreningen har sökt bygglov och har fått godkänt. Hembygdsföreningen har från Oskarshamns kommun sökt ett ekonomiskt bidrag om 30 000 kr till materialkostnader i samband med utbyggnaden. Vi föreslår att Bockara Hembygdsförening får ett bidrag om 30 000 kronor från kommunen.
Påskallaviks föräldra- och fritidsförening
I Påskallavik finns en förening som drivs av Påskallaviks föräldra- och fritidsförening. Under 2015 invigdes lokalerna efter en renovering. Vi vill genom ett bidrag till föreningen skapa förutsättningar för att antingen köpa in nya saker till verksamheten eller på annat sätt utveckla sina fredagsaktiviteter. Vi föreslår att föreningen får ett bidrag om 30 000 kronor.
Figeholms båtklubb – potonbåten Holger
Med P/B Holger får människor som i dagsläget har stora svårigheter att ta sig ut i skärgården en möjlighet till detta. Målgruppen är i första hand personer med en eller flera funktionsnedsättningar, oavsett ålder, äldre med begränsad rörelseförmåga samt övriga som inte har tillgång till båt, men ändå någon gång skulle vilja se den vackra skärgård som finns kring Figeholm. Vi föreslår att Figeholms båtklubb får ett bidrag om 40 000 kronor för sin verksamhet med potonbåten Holger.