Medlemsmöte 19/2

 

 

Hej alla medlemmar i Vänsterpartiet!

Dags för medlemsmöte igen.

Söndagen den 19 februari är Ni alla välkomna till Stadshuset i Oskarshamn kl. 17.30.

På programmet står bl.a. Monika Johansson som kommer att informera oss om sitt uppdrag

som ledamot i Oskarshamns Energibolag.

Hjärtligt Välkomna önskar

Styrelsen

genom

Ing-Britt Runermark

Kallelse Årsmöte

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Vänsterpartiet Oskarshamn håller årsmöte söndagen den 5 februari 2017 i 

Oskarshamnssalen på Stadshuset i Oskarshamn. Adressen är Varvsgatan 8. Oskarshamn. Mötet startar kl16.00 och lite senare bjuder vi på kaffe.

Motioner ska helst ha inkommit 3 februari till Ing-Britt Runermark via epost [email protected]Det går också bra att föreslå ändringar i förslaget till verksamhetsplan direkt på årsmöte. Landstingsråd Linda Fleetwood är inbjuden som mötesordförande och kommer även att tala om närsjukvård.

 

Varmt välkomna

Styrelsen

MEDLEMSMÖTE SÖNDAGEN DEN 22/1-17 KL. 17.30

 

 

 KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE

DATUMSÖNDAGEN DEN 22/1-17 KL. 17.30

PLATSOSKARSHAMNSSALENSTADSHUSET, OSKARSHAMN

VÄLKOMNA TILL MEDLEMSMÖTE FÖR VÄNSTERPARTIET I OSKARSHAMN. 

PÅ DAGORDNINGEN:

–  INFORMATION OCH PRESENTATION AV SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN OCH HUR VÅRA NÄMNDLEDAMÖTER MATTI WAHLSTRÖM OCH HANS ÅSLUND SER PÅ SITT UPPDRAG DÄR.

–  ÖVRIGA FRÅGOR

EFTER MÖTET BJUDER VI PÅ KAFFE OCH DÄREFTER HAR VI SOM VANLIGT GRUPPMÖTE INFÖR ÅRETS FÖRSTAKOMMUNSTYRELSE.

 

STYRELSEN 

GENOM ING-BRITT RUNERMARK

VÄNSTERPARTIET 

 

 

MEDLEMSCAFÈ 2017

 

Hej alla i Vänstern!

Nu har vår caféverksamhet rullat igång igen och caféföreståndaren är som vanligt Fredrik Jonasson.

Första helgfria måndagen i varje månad är Du välkommen att droppa in mellan kl. 17-19 i vår lokal i Primohuset för att träffas, trivas, diskutera och prata om stort och smått över en kopp kaffe.

Nästa cafe blir den 6 februari.

Missa inte det!

Styrelsen genom

Ing-Britt

Budgetfullmäktige


Vänsterpartiets ledamöter på budgetfullmäktige 2016.

Marita Reinholdsson, Matti Wahlström, Lena Granath och Sylvia Borg

Ordförande, ledamöter, åhörare och press.
Vi i majoriteten skriver historia genom att besluta om 1,5 miljarder för att bedriva verksamhet för, i framtidens Oskarshamn.
Vi har valt att tillsammans kunna göra skillnad. Tillsammans i samarbetet når vi en förändring och en utveckling som är till gagn för våra invånare, och där vi arbetar för att alla ska känna sig som en vinnare i Oskarshamns kommun. Vi i majoriteten är överens om att vi vill fortsätta bygga framtidens attraktiva Oskarshamn. Och att det finns ett stort behov att leverera välfärd på hög nivå och därför har vi ett behov av hög och stadig intäkt. SKL betonar att kostnadstrycket på kommunerna bedöms öka i högre takt än skatteintäkter och statsbidrag. Därför kommer det troligen finnas anledning att även i kommande budgetarbete granska skattesatsen. För Vi vill leverera välfärd!
Högst på dagordningen för oss i vänsterpartiet har varit att satsa framåt, på en framtid och med det har arbete, barn och ungdomar varit det absolut viktigaste.
Så här har jag ett budgetförslag med fokus på skola, omsorg, miljö och landsbygdsutveckling. Ett budget förslag där jag känner att vi har varit med och gjort skillnad.
En förutsättning för framgång, och om vi ska vinna framtiden imorgon och på allvar bryta arbetslösheten och utanförskap, så måste vi satsa rätt och rejält idag. Detta gör vi genom offensiv satsning på arbete. En väg till jobb och ökad trygghet.
En satsning är, liksom många andra rödgrönt styrda kommuner har gjort före oss, att vi satsar helt nytt på att växla försörjningsstöd till jobb. Det mest omtalade exemplet var den röd/grönt (S oC) styrda kommunen Sigtuna som redan 2012 började med något som kallades Resursjobbet. Efter följde V styrda Köping, Arboga, Kungsör med flera.
Att investera i utbildning och andra insatser som leder till att människor får jobb är en av Vänsterpartiets viktigaste prioriteringar.
Konkurrensen på arbetsmarknaden blir allt hårdare, det blir svårare att försvara fackliga rättigheter och vi får mindre skattepengar till välfärden. Därför är jobbpolitiken så viktig för oss.
Att som människa få ett riktigt arbete, ett ansvar och en tillhörighet betyder så oerhört mycket mer än att bara ha en inkomst.
Det är jättetufft för den enskilde att vara utan jobb, samtidigt som arbetslösheten skadar samhället på flera sätt. De som får en anställning genom denna satsning, kommer att kvalificera sig för a-kassa, få en referens och en erfarenhet med sig in i framtiden.
Vi fortsätter att satsa på att fler av alla våra ungdomar får sitt första feriearbete och möte med arbetsmarknaden. Våra ungdomar växer och lär sig att själva ta ansvar, passa tider och få en första blick av vad som kan bli deras framtid.
Personalen är vår absolut viktigaste resurs och visst, antal händer är absolut avgörande, men vi måsta faktiskt arbeta med att ta hand om våra anställda också. Det handlar om att bli en attraktiv arbetsgivare. Vi har Sveriges viktigaste jobb, och det är jobb som gör skillnad. Därför måste vi arbeta med att ta fram ett personalpolitiskt program där vi i politiken pekar på vilka förändringar som krävs. Vi måste, i dialog med facken och våra anställda se vilken arbetsmiljö och vilka arbetsvillkor vi vill ha. Jag menar att heltid är en rättighet, och deltid en möjlighet, men att heltid alltid ska erbjudas vid nyrekryteringar. Vi måste prata om bemötande men också om meddelarfrihet. Vi behöver prata om förkortat arbetstid och om slutet på delade turer.
Förutom att arbeta fram bra förändringar, så måste vi bli en mer jämställd arbetsgivare. Våra största personalgrupper är kvinnodominerade och samtidigt en verksamhet där det krävs slitstark klädsel. Inom omsorg och förskoleverksamheten finns det ett snedvridet synsätt och en tradition att personalen själva ska stå för sina kläder. Vid de tillfällen man satsar resurser så finnas det en föreställning att det bara är vissa kläder som behövs till skillnad mot våra mer manligt dominerade arbetsplatser. Inom de mer tekniska och hårdare yrkena så är det en självklarhet att full mundering, från skor, byxor, tröjor och ytterkläder inklusive ombyten ska finnas.
Jag tycker att vi med detta gör aktiva och självklara satsningar på att göra Oskarshamns kommun till en mer jämställd arbetsgivare, Självklart ska vår förskolepersonal och de som arbetar inom hemtjänst, omsorg för personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvården förses med arbetskläder!
Vi fortsätter att satsa på våra barn och ungdomar, för att bygga en mer jämställd skola. Vi fortsätter den utbyggnad av digitala lärverktyg som ger förutsättningen för att dagens barn ska möta morgondagens utmaningar. Och därefter kommer cromebooks, ipads, datorer, smarta tavlor m.m att rulla ut i skolan. Samtidigt som vi säkerställer att vår personal får rätt kompetens för att använda sig av den nya tekniken.
För att bygga ett bättre samhälle så har det även stor betydelse hur våra ungdomar gör sina studie – och yrkesval, därför inleder vi en satsning för att arbeta aktivt med genus och jämställdhet. Alla unga ska känna sig fria att välja utbildningar och yrken som lockar utifrån intresse och inte stereotypa uppfattningar.
Vid årsskiftet är äntligen den satsningen igång som vi beslutade förra budgetfullmäktige, nämligen en fritidsgård i Kristdala. Vi har stora geografiska avstånd i vår kommun, något som förstärks ytterligare med, för en del, sämre kommunikation till centralorten och därför är jag så glad att ungdomar i Kristdala, som inte har buss på kvällar och helger, kommer att ha ett bra alternativ på hemmaplan.
Vi fortsätter att satsa på fler fritidsaktiviteter bland annat genom att satsa på att skapa offentliga musik- och kulturaktiviteter. Dessa ska genomföras tillsammans med föreningar och människor i olika delar av vår kommun.
Vi ser också vilket stort och brett föreningsliv som finns i kommunen. Ett föreningsliv som lägger ner oerhört många ideella timmar och öppnar en verksamhet till gagn för många, därför är det viktigt att stödja de som har stora utgifter i underhåll för egna anläggningar och lokaler.
Och redan detta år hittade vi en möjlighet att stödja Hjortberget och deras vision om en bredare anläggning riktad för alla.
I vårt samhälle så ser vi alltfler som har behov av stöd och hjälp. Vi måste ta hand om, och ge trygghet för våra äldre och våra funktionsnedsatta. I vår investeringsbudget som fastställs idag så fortsätter vi satsningen för att skapa ett äldrecentrum i området kring och i Solbacka. Även i driftsbudgeten satsar vi nästan 6 miljoner för att möte det behov som finns inom omsorgen för funktionsnedsatta. Där alltfler har ökade personlig assistans timmar, men också att vi behöver stärka upp för fler platser. Vi fortsätter att satsa på specialistutbildning för sjuksköterskor.

Jag skulle kunna fortsätta att rada upp de satsningar som ryms i vårt gemensamma budgetförslag, men det skulle bli alldeles för långt.
Därför vill jag avsluta med att vårt budgetförslag för 2017 genomsyras utav att Oskarshamns Kommun ska vara till för alla. Det är som stolt Vänsterpartist som jag säger:
Vänsterpartiet yrkar bifall till vårt budgetförslag genom Lena Granath

Inga vinster i välfärden

hjartavalfard-banner

– Vi kan inte ha en välfärd där vårdbolagen få välja bort de sjukaste patienterna.
– Vi kan inte ha en välfärd där privata skolor ger högre betyg för att locka till sig elever.
– Vi kan inte ha en välfärd där personalen på din mormors äldreboende måste tänka mer på nästa kvartalsrapport än på att hon får bästa möjliga omsorg.
– Vi kan helt enkelt inte ha en välfärd som är riggad för riskkapitalbolagen.

Vill du också få bort vinstintresset från välfärden?

DAGS FÖR MEDLEMSCAFÉ IGEN. 7/11 KLOCKAN 17

pastedimage

 

Herrarna verkar inte ha det för muntert över sina kaffekoppar!

Men det har vi på våra medlemscafeér! Måndag 7 november är det dags igen. Då träffas vi i vår partilokal i Primohuset på 

drop in mellan klockan 17 och 19. Fredrik fixar kaffet och vi pratar, diskuterar och umgås under mycket friare former än

herrarna ovanför.

                                                                   Välkommen Du också!! 

Stina Oscarsson ger föreläsning i Oskarshamn

image

Den 4 oktober 2016 arrangerade Vänsterpartiet, Oskarshamn och Miljöpartiet, Oskarshamn tillsammans en föreläsning med Stina Oscarsson över ämnet ”Miljöfrågan och konsten att skapa ett hållbart samhälle, ekologiskt, ekonomiskt och socialt”

Stina Oscarsson är regissör, dramatiker/författare, samhällsdebattör, musiker på kontrabas. Hon har bl.a. arbetat som konstnärlig ledare för ABF:s landsomfattande verksamhet ”Socialistiskt forum” med målet att återigen föra in kulturen i arbetarrörelsens verksamhetsgrund.

Under kvällen fick vi lyssna på många funderingar, många frågor och svindlande tankar från både publik och föreläsare. Här kommer ett kort sammandrag av innehållet.

Två unga tjejers fråga till Stina Oscarsson en dag i Almedalen fick henne att tänka till lite extra. Frågan löd: ”Vad skulle du säga om alla lyssnade”. Hon hade inget svar just då men senare och mitt i ett spadtag vid planteringen av ett äppelträd slogs hon av tanken att detta äppelträd skulle stå kvar långt efter det att hon själv var borta. Hon ställde sig frågan ”Hur kan jag då betrakta detta som mitt”? Svaret på den egna och även de två unga tjejernas fråga blev enkel ”Allting är bara till låns” och denna oerhört viktiga självklarhet borde vara allas ledstjärna.  Kan det vara så, att det är detta, att vi inte är odödliga, som gör att det blir så svårt att ta tag i långsiktiga problem som t.ex. klimatförändringarna.

Redan som barn tänkte hon politiskt, ville skapa fred på jorden och byggde tillsammans med sin bror en flotte för att komma till presidenten i USA som skulle bli samarbetspartner för att nå målet. Målet nåddes förstås inte, flotten slet sig och hon ägnar efter det, med en dåres envishet, 10 veckor åt att istället försöka gräva sig genom jordklotet! Hur får man politik att fungera? Hur ska politiker och aktivister bete sig för att nå fram. Jo de måste bottna i det de gör, tro på vad de själva säger. Frågan är bara om det räcker?

Hon jämförde också kapitalismen med en husvagn utan förare, där vi likt Janne Långben och Kalle Anka helt plötsligt frågar oss: Vem är det som kör?

Hon konstaterade att det är människans förmåga att skapa berättelser som har gjort att vi har erövrat positionen högst upp i näringskedjan. Utan berättelser med uppdiktade maktordningar hade vi aldrig kunnat hamna där. Vårt aktuella samhälle nu har bara en huvudsaklig berättelse: att arbeta för att konsumera, för att skapa tillväxt, skapa lönsamhet och kunna konsumera mera. Samhällen med bara en berättelse är farliga samhällen. Hon talar om berättelser som står emot den nu rådande berättelsen, och om att skapa våra egna berättelser, dvs sådana som kan inge hopp och som blickar både inåt och utåt.

Detta och mycket mycket mer fick vi lyssna till genom en spännande nytänkares föreläsning och som själv presenterade sig som fri intellektuell. Det blev en

tankeväckande, omtumlande och stundtals även rolig föreläsning.

 

Ing-Britt Runermark

Mötet med Jonas Sjöstedt

image2

Jonas Sjöstedt besökte Oskarshamn
– Tydligare markering mellan vänster- och högerpolitik

– Politiken i Sverige behöver polariseras mer och få en tydligare uppdelning på vänster- och högerpolitik.
Vänsterpartiets ordförande, Jonas Sjöstedt, vill att den sittande regeringen går tuffare fram och tydligare visar att man vill återställa Sverige och välfärden.

Jonas Sjöstedt besökte i måndags Kalmar län, både Mönsterås och Oskarshamn. I Mönsterås blev det industribesök på Södras Bruk och i Oskarshamn offentligt möte i Kulturhuset där hela utställningssalen fylldes.
Nu i dagarna är det precis halvtid i denna mandatperiod.
– Socialdemokraterna och Miljöpartiet har regerad hyfsat den första halvan. Även att vi inte sitter med i regeringen så har vi fått igenom en hel del bra saker på den ekonomiska sidan.
– Det ska vi vara stolta över, sa Jonas Sjöstedt och radade upp saker V fått igenom, bland annat gratis tandvård för unga, gratis glasögon, 10 miljarder till kommuner och landsting för att få ordning på sjuk- och hemvården.
Men tyvärr fick V nobben när partiet ville införa förmögenhetsbeskattningen igen.
– Det är synd att s och mp inte vågade anta den utmaningen. Det är ett sätt att visa att man är för rättvisa och jämlikhet och det kan också vara ett sätt att avslöja på vilken sida Sverigedemokraterna står. Visa att SD är ett rent högerparti.
– Vi har halva mandatperioden på oss att gå ut och utmana borgerligheten och SD. Att visa att de enbart försvarar att de rika ska bli rikare och de fattigare blir fattigare, sa Sjöstedt.
Även på arbetsmarknaden vill Sjöstedt se tuffare tag. Vänsterpartiet vill ha bort alla bemanningsföretag men tyvärr går det inte på grund av EU-regler.
– Men regeringen kan bestämma att tillfällighetsanställningar ska förbjudas. Det var alliansregeringen som införde tillfällighetsanställningar och som radikalt försämrade anställningsförhållandena för arbetarna och väsentligt underlättade för företagen att ta och sätta ut arbetskraft.
– Det är bara för s och mp att besluta att tillfällighetsanställningar ska förbjudas, sa Sjöstedt och slog ut med armarna.
Något av V:s ”röda skynke” är som bekant när privata företag gör stora vinster i välfärden.
– Vi vill inte ha vinster i välfärden. De vinster som uppstår ska återinvesteras och utveckla verksamheten. Inte användas som utdelning till ägare eller gömmas undan i skatteparadis.
Vinstjakten måste upphöra så att alla pengar går till den välfärd de är avsedda till.
Framförandet, som gav stora applåder, avslutades med en frågestund.
Bland annat kom en fråga om V:s ställning i jordbrukspolitiken och Sveriges mjölkbönder, som i dagsläget lever under mycket knappa ekonomiska förhållanden.
– Tyvärr är vi väldigt styrda av EU:s regler även här.
– Men det vi kan göra är att sluta köpa importerad mjölk. Att det offentliga gör sina upphandlingar i närområdet och helst också ekologiskt. Det kanske kostar någon krona mer men det gynnar våra svenska bönder och det är mycket bra.
Konkret har V denna mandatperiod jobbat hårt för att landsbygden ska få fiberoptik framdraget och som är på gång på många håll.

Conny Blomander

 

image1