Kommunpolitik

Miljoner skäl till att inte rösta om flygplatsen

Idag skriver Ulf Åman på insändarplats:

Till er som vill folkomrösta om flygplatsen: Oskarshamns flygplats är i dag ett tomt skal. Det finns inget annat kvar än byggnader och landningsbana.

Sedan Oskarshamns flygplats byggdes och utrustades så har det gjorts otaliga ändringar i regelverk om vad som ska finnas på flygplatser, regeländringar som gäller för alla nya flygplatser. Dessa ändringar gäller för oss om vi bestämmer oss nu idag för att öppna upp igen vilket innebär att vi måste införskaffa helt ny instrumentering. Detta innebär kostnader i klassen av 200 miljoner kronor. Denna kostnad skulle givetvis vara vår, som kommun, att bära, för inget bolag i världen skulle lägga de pengarna för att få flyga här hos oss.

 

Därefter måste ni också ta med i beräkningen det faktum att ingen ville trafikera Oskarshamn för vår bana var för liten så ni måste ta med kostnaden för en utbyggd bana. De som ändå kunde tänka sig att trafikera ville ha garantier från kommunen för täckning för osålda platser, i klartext skulle vi skattebetalare stå för i genomsnitt tio till femton tomma platser per dag. De sista som trafikerade ville inte ha sista-minuten-platser, för de var rädda att ingen skulle boka biljetter utan vänta på dessa platser.

Detta innebär för mig att det i en folkomröstning måste framgå hur detta ska betalas, vad ni vill skära ner på av det kommunen gör idag alternativt hur mycket ni vill höja skatten för att kunna flyga till/från Oskarshamn.

Ni som påstår att kommunen kommer att tappa medborgare utan en flygplats, hur förklarar ni det tapp som har varat trots fyrtio år med flygplats? Med ert resonemang skulle vi ju ökat istället för att ha minskat.

Företagen i Oskarshamn, de som ofta hävdas kräver en flygplats, använde inte vår flygplats, för den var för dyr, de åkte via Kalmar istället. Jag vet med säkerhet ett företag som hellre köpte två hotellnätter och hyrde bilar åt de anställda som behövde åka i väg på regelbundna möten.

Till er som hävdar ett reklamvärde av att se ortsnamnet Oskarshamn på trafiktavlorna på Bromma eller Arlanda, har ni verkligen varit ute och rest någon gång? När jag har varit ute och flugit så har jag letat efter mina flighter på tavlorna och inte en enda gång har jag reflekterat över några andra ortsnamn på tavlorna. Hur kan ni påstå att det skulle vara en reklamtillgång?

Ni hävdar vidare att man kan affischera på flygplatserna och att det skulle ge biljetter och trafik till Oskarshamn, men till vilken kostnad? Vad kostar det att affischera på Arlanda? Vi pratar om kostnader på hundratusentals kronor per år, tror ni att den kostnaden kan betalas via flygresenärer till och från Oskarshamn? Oavsett undersökningar som visar på effektiviteten i att annonsera på flygplatser så tror inte jag att Oskarshamn skulle få igen den investeringen, någonsin.

Till detta kommer så kostnaden för en eventuell folkomröstning. Dessa är inte gratis. Kan man koppla dem till ett ordinarie val så kan kostnaden minska. Detta är inte i dag en möjlighet då det är, faktiskt, för kort tid till nästa ordinarie val, för att få till allting som krävs för en folkomröstning. Åtminstone om den ska genomföras lagligt.

Med allt detta sagt så undrar jag hur mycket ni, som nu vill folkomrösta, egentligen använde vår flygplats när den fanns? För tyvärr, siffrorna ljuger inte och säger siffrorna att knappt någon flög, så flög knappt någon.

Jämför med tågen då, säger någon. Ja det kan vi göra och faktum kvarstår att tågen inte är lönsamma de heller, men ska vi jämföra rättvist så skulle vi rivit stationsbyggnaden och tagit bort rälsen för att sedan folkomrösta om vi skulle köra tåg igen. Det är en rättvis jämförelse.

Så gjorde vi inte.

Ulf Åman (V)

Oskarshamn

Kopiera länk