Landstinget i Kalmar län

Beslut om Seniorkort

Idag höll vår ledamot i landstingsfullmäktige tillika ledamot i trafikstyrelsen Lena sin plädering för införandet av Seniorkortet i vårt län. En efterlängtad och viktig satsning som ger en frihet och en tillgänglighet för våra pensionärer.

– Ordförande.

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är en viktig kugge i ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle och är dessutom en grundläggande förutsättning för många människors deltagande. Förutom att alla gynnas med minskad klimatpåverkan, förbättrad luft, mindre bilar i stadstrafiken och minskat tryck på parkeringsplatserna i centrum av våra städer, kan kollektivtrafiken även fungera som ett verktyg för rättvisa.

På Landstingsfullmäktige idag ska vi besluta om att införa Seniorkortet med start januari 2018.

Vi ser detta som en fantastisk möjlighet för att våra seniorer får en större frihet genom att för en mindre peng nyttja kollektivtrafiken.

Bifall till landstingsplanen

Kopiera länk