Kommunpolitik

Tillsammans bidrar vi till en attraktiv kommun

Tillsammans med våra samarbetspartier i Oskarshamns kommun satsar vi nu extra stöd till föreningslivet.

Hjortbergets skidklubb 1 000 000

Attraktiva Oskarshamn 400 000

Brädholmen Event 270 000

SOK Viljan 130 000

Oskarshamns basketklubb 100 000

Oskarshamns ridklubb 100 000

Bockara hembygdsförening 30 000

Påskallaviks föräldra- och fritidsförening 30 000

Figeholms båtklubb 40 000

Oskarshamns kommun har en stark ekonomi och prognosen är att kommunen gör ett överskott om 101,8 miljoner kronor, varav 40,8 miljoner kronor avser skatter och statsbidrag. Kommunens mål för 2017 är att förbruka högst 100,6% av skatter och statsbidrag, enligt den senaste prognosen förbrukar Oskarshamns kommun på helår 97,9%.

Eftersom Oskarshamns kommun befinner sig i en bra ekonomisk situation under 2017 där kostnaderna inte har blivit lika höga som befarat och där statsbidragen har varit högre än beräknat så vill vi använda del av överskottet för att ge tillbaka till föreningslivet.

Hjortbergets skidklubb
Hjortbergets skidklubb fick under förra året ett engångsbidrag om 2 miljoner kronor för att utveckla området vid Hjortberget. Det resulterade bland annat i en ny pistmaskin, snömaskiner, dränering och ökad belysning. Föreningen arbetar intensivt med att få in pengar för att byta lift. Totalt kostar det 3 miljoner kronor att byta lift. Vi anser att Oskarshamns kommun här kan göra en stor insats för att hjälpa föreningen nå målet. Oskarshamns kommun bidrar därför med 1 miljon kronor till liften. Förhoppningen är nu att näringslivet och andra intressenter ställer upp och hjälper till för att bidra till utvecklingen av Hjortberget.
Kulturfestival – Attraktiva Oskarshamn
I augusti 2018 anordnas Oskarshamns kommuns första kulturfestival! Genom ett bidrag om 400 000 kr till Attraktiva Oskarshamn så möjliggör vi för en kulturfestival under 2018. Kulturfestivalen bygger på att Oskarshamns kommun och Attraktiva Oskarshamn samarbetar tillsammans och med föreningar runt om i vår kommun. Genom ett bidrag till Attraktiva Oskarshamn så säkrar vi finansieringen för en sådan festival.
Brädholmen Event – Latitud 57
Av vissa kallas den för Oskarshamns nationaldag och för andra ses det som en härlig helg att återvända till hemstaden. Festivalen har funnits i olika skepnader under åren, men de senaste åren har festivalen etablerat sig som Latitud 57. Festivalen fyller 10 år nästa år och det tycker vi är värt att fira. Vi föreslår därför att föreningen bakom evenemanget får ett bidrag om 270 000 kronor för att kunna bjuda på en ännu större fest 2018.
SOK Viljan – Hittaut
SOK Viljan driver det framgångsrika projektet Hittaut Oskarshamn. Genom Hittaut har många oskarshamnare upptäckt nya platser i vår kommun och på så sätt kommit ut i naturen. Föreningen har en ambition om att under 2018 bygga flera checkpoints i Påskallavik samt södra och norra Vånevik. Vi föreslår därför att SKO Viljan får ett bidrag om 130 000 kronor för att driva projektet Hittaut Oskarshamn och för att bygga ut flera checkpoints.
Oskarshamns basketklubb
Basketklubben är idag en förening med många aktiviteter för barn och unga. Klubben är idag ensamma i kommunen om en uttalad elitsatsning på sitt damlag. Inför 2018 finns det också planer och idéer om att samarbeta med skolorna och prova på aktiviteter för att på så vis låta fler prova på basket och därigenom väcka mer intresse för sporten. Det finns i damlaget spelare som är goda förebilder och ambassadörer, vilket kan bidra till att fler unga flickor kan få upp ögonen för basket. Ett samarbete mellan klubben och Oskarshamns kommun tror vi kan vara positivt för föreningen och barn och unga i kommunen. Vi föreslår att Oskarshamns basketklubb får 100 000 kronor.
Oskarshamns ridklubb – ridskola
Ridklubben har nyligen fått ett förlängt hyresavtal med Oskarshamns kommun för att kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet. Ridklubben blev också utsedd till Årets Ridskola 2015. Föreningen arbetar med ridlektioner på alla nivåer i flera grenar, fredagsklubb, ungdomsledarskola och kunskapspass med fokus på säkra grepp. Ridklubben erbjuder idag en bred verksamhet, där många har möjlighet att delta. Vi vill särskilt lyfta det arbete föreningen gör för med ungdomsledarskolan. Vi föreslår därför att Oskarshamns ridklubb får 100 tusen kronor.
Bockara Hembygdsförening
Bockara Hembygdsförening har fått ett körtröskverk från slutet av 1800-talet. För att föreningen ska kunna ta emot tröskverket krävs det att befintlig byggnad byggs ut. Föreningen har sökt bygglov och har fått godkänt. Hembygdsföreningen har från Oskarshamns kommun sökt ett ekonomiskt bidrag om 30 000 kr till materialkostnader i samband med utbyggnaden. Vi föreslår att Bockara Hembygdsförening får ett bidrag om 30 000 kronor från kommunen.
Påskallaviks föräldra- och fritidsförening
I Påskallavik finns en förening som drivs av Påskallaviks föräldra- och fritidsförening. Under 2015 invigdes lokalerna efter en renovering. Vi vill genom ett bidrag till föreningen skapa förutsättningar för att antingen köpa in nya saker till verksamheten eller på annat sätt utveckla sina fredagsaktiviteter. Vi föreslår att föreningen får ett bidrag om 30 000 kronor.
Figeholms båtklubb – potonbåten Holger
Med P/B Holger får människor som i dagsläget har stora svårigheter att ta sig ut i skärgården en möjlighet till detta. Målgruppen är i första hand personer med en eller flera funktionsnedsättningar, oavsett ålder, äldre med begränsad rörelseförmåga samt övriga som inte har tillgång till båt, men ändå någon gång skulle vilja se den vackra skärgård som finns kring Figeholm. Vi föreslår att Figeholms båtklubb får ett bidrag om 40 000 kronor för sin verksamhet med potonbåten Holger.

Kopiera länk