Landstinget i Kalmar län

Kraftig höjning av anslagen till länets pensionärs- och funktionshinder organisationer

Inför budgeten 2018 i Kalmar läns landsting föreslår nu vi (V), tillsammans med våra samarbetspartner en kraftig höjning av anslagen till länets pensionärs- och funktionshinderorganisationer.

I förslaget till landstingsplan anslås 300 000 kronor extra.

Detta innebär att anslaget till exempelvis PRO och SPF höjs med över 30 procent.

Landstinget ger varje år bidrag till länets pensionärs- och funktionshinderorganisationer. Den rödgröna politiska majoriteten har tidigare aviserat en översyn, bland annat på grund av uppmaningar från landstingets pensionärsråd.

-Nu kommer beskedet med en välbehövlig satsning. Det blir kraftiga höjningar, säger Lena Granath, ledamot i presidiet i Pensionärsrådet Kalmar län.

Redan 2018 tillförs 300 000 kronor extra. Av dessa fördelas 150 000 kronor till pensionärsorganisationerna (PRO, SPF, SKPF, RPG) och 150 000 kronor till till funktionshinderorganisationerna (HSO, FSO,FUB, Reumatikerna, Synskadade mfl, cirka 40 föreningar/organisationer). Därtill ges uppräkning av medlen till organisationerna enligt det så kallade landstingsprisindex med 3,6 procent.

Skälet till höjningen av anslagen är dels att föreningarna bedriver en viktig hälsofrämjande verksamhet gentemot sina medlemmar, dels att föreningarna skapar ett rikare socialt liv för många äldre och funktionsnedsatta genom sin verksamhet.

Idag får pensionärsorganisationerna ungefär 450 000 kronor och funktionshinderorganisationerna 2,5 miljoner kronor årligen.

 

Kopiera länk