Medlemsmöte

Medlems-och gruppmöte i september

Söndagen den 17/9 kl: 17.30 höll Vänsterpartiet i Oskarshamn grupp-och medlemsmöte i Oskarshamns salen i Stadshuset.

På dagordningen fanns bl.a.

~ kort information om förutsättningar inför årets kommunala budgetförhandlingar från Lena G.

~ beslut om vilka som vi i Oskarshamn vill nominera till framtida val, kongress samt utse våra ombud till valkonferensen. Enligt nedan.

#nominering av regionråd
#nominering av kandidater på regionkommunslista
#nominering första namn på riksdagslista
#nominering kandidater på riksdagslista
#nominering kongressombud
#val av 7 st ombud till Valkonferens samt ersättare

nomineringar innan mötet kunde skickas till valberedninges sammankallande Lena Fyhr.

Vid mötet valdes kandidater till samtliga listor och kongress och vi utsåg även de sju ombud samt ersättare som ska representera (V) Oskarshamn vi Valkonferensen i Mönsterås den 11/11.

Alla medlemmar är fortfarande välkomna att nominera kandidater, utöver mötet, dock senast 1/10, via mail till valberedningen i (V) Kalmar Län:

[email protected]

Efter fika fortsatte vi med gruppmöte och diskuterade de ärenden som kom att behandlas på Kommunstyrelsen veckan därpå.

länk till Kommunstyrelsens protokoll:

https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunstyrelsen/protokoll-kommunstyrelsen/#

// ordförande Claes & gruppledare Lena

Kopiera länk