Landstinget i Kalmar län

140 miljoner kronor till neonatalverksamheten i länet

På dagens landstingsfullmäktige beslutade vi kring om- och tillbyggnationen för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus.
Ett mycket viktigt beslut kring en viktig och avgörande verksamhet. Detta innebär en satsning på drygt 140 miljoner kronor.

Det är behovet av utökade, verksamhetsanpassade och ändamålsenliga lokaler både för de för tidigt födda barnen och deras anhöriga som är grunden till investeringen. I dag överlever barn som inte gjorde det för tio år sedan, samtidigt är de mer vårdkrävande. Prematura barn är också en av sjukhusens mest infektionskänsliga patientgrupp. Under senaste åren har också en ökning av multiresistenta bakteriestammar skett på landets nyföddhetsavdelningar. Lokalernas utformning är därför tillsammans med ett aktivt hygienarbete A och O för en patientsäker neonatalvård.

I Kalmar handlar det om en om- och tillbyggnad där en av sjukhusbyggnaderna, hus 15, kommer att få en ny våning för neonatalverksamheten. Det blir en utökning av lokalerna för att ge utrymme för anhöriga, isoleringsrum, större patientplatser och fler samvårdsrum. Byggstarten beräknas till hösten 2019 och den nya neonatalavdelningen beräknas tas i bruk vid årsskiftet 2020/2021. Den totala investeringskostnaden beräknas till 101 miljoner kronor.
Vid Västerviks sjukhus är det en ombyggnad i flera steg som ska skapa utrymmen för anhöriga, isoleringsrum, samtalsrum, större patientplatser och för att utöka från två till fyra samvårdsrum. Byggstarten beräknas till hösten 2018 och inflyttning kommer att ske successivt efter varje avslutad etapp. Våren 2020 kommer hela den ombyggda neonatalverksamheten att vara igång. Totalkostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.

#tillsammansgörviskillnad

Kopiera länk