Landstinget i Kalmar län

Ett viktigt steg – Nu inför vi Seniorkortet

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är en viktig kugge i ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle och är dessutom en grundläggande förutsättning för många människors deltagande. Förutom att alla gynnas med minskad klimatpåverkan, förbättrad luft, mindre bilar i stadstrafiken och minskat tryck på parkeringsplatserna i centrum av våra städer, kan kollektivtrafiken även fungera som ett verktyg för rättvisa.
Vänsterpartiet har lagt förslag om nattstopp (genomfört), fria resor för pensionärer under lågtrafik, fria resor för personer/föräldrar med barnvagn och i Kalmar kommun finns sedan länge en enhetstaxa.

På Landstingsfullmäktige i november ska vi besluta om att införa Seniorkortet fr.o.m. 1/1-2018

Detta är ett oerhört viktigt steg mot vårt mål i Vänsterpartiet, nämligen att skapa en nolltaxa i kollektivtrafiken.

# Seniorkortet kommer att gälla från den dag man fyller 65 år
# Giltigt på både buss & tåg
# Gäller för resa i hela Kalmar län, dock ej i kombination för resa till/från angränsande län
# Kortet gäller för påbörjad resa mellan kl. 09.00 – 15.00 och kl. 18.00 –     00.00 alla dagar i veckan
# Kortet har en giltighet på 30 dagar
# Kortet kostar 100 kr.

Vi ser detta som en fantastisk möjlighet, både vad gäller miljö då fler kan välja att åka kollektiv och det i en fordonsflotta som är helt fossilfri, också för våra seniorer som får en större frihet att för en mindre peng nyttja kollektivtrafiken.

Bra beslut!

 

Kopiera länk