Medlemsmöte

Medlems & Gruppmöte juni

Söndagen den 18/6 höll vi terminens sista grupp-och medlemsmöte.

 

På mötet redogjorde vår Lars-Åke Rydh (V), Ordförande i stiftelsen Forum om verksamheten och planerna för framtiden på Forum. Lars-Åke har de senaste elva året suttit på ett förtroendeuppdrag för Vänsterpartiet i Stiftelsen Forum. Sedan denna mandatperiod är han ordförande.

Stiftelsen har till ändamål ”att i Oskarshamns centrala delar äga mark med byggnader innehållande bl.a. allmänna samlingslokaler, konsert- och teatersalong samt lokaler för bibliotek, museer utställning och uthyrning samt att i de av stiftelsen ägda byggnaderna bedriva verksamhet av sådant slag att lokalerna kommer till nyttig användning.

Förvaltningen av stiftelsens tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter i övrigt utövas av en styrelse, som skall ha sitt säte i Oskarshamn. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter och minst tre och högst fem suppleanter utsedda av Oskarshamns kommun. Samtliga val skall gälla för en tid motsvarande kommunfullmäktiges mandatperiod.”

Bakgrund
Byggnaden stod färdig 1964 och innehöll efter detta i olika omgångar bl.a. Försäkringskassan, Socialkontor, ABF, Metall avd. 138, som det hette då, Byggnads och LO. Här dansade man, spelade bingo och i ett speciellt rum kunde man spela på enarmade banditer.1986 flyttade Kultur- och Biblioteksdelen in tillsammans med Länsmusiken. Senare tillkom Turistbyrån. Sent 80- tal dränerades Forum på hyresgäster och de flesta inrättningar flyttade ut. Ersättningsverksamheter efterlystes och hotellverksamhet startade upp tillsammans med kontorshotell för småföretagare samt en vandrarhemsdel i STF-regi.

Verksamheten
Grunden är fasta hyresgäster – konferens- och kursverksamhet. Teater- och revyevenemang, julbord och en hel del jubileumsevenemang, fester och dessutom hotell- och vandrarhemsverksamhet.

Forum har 16 anställda varav 13 är heltidsanställda.

Lena Granath (V), ledamot i Landstingsfullmäktige och Trafikstyrelsen Kalmar Län berättade om dagsaktuellt inom landstinget. Bland annat om de planer som presenterades i pressen 4/9-2017

Klart för seniorkort på buss och tåg i hela länet

Efter fikat fortsätte vi med gruppmöte och diskuterade de ärenden som kom att behandlas på Kommunstyrelsen veckan därpå.

länk till Kommunstyrelsens protokoll:

https://www.oskarshamn.se/globalassets/mer-om-kommunen/dokument/protokoll-ks/2017/protokoll-ks-2017-06-20.pdf

// ordförande Claes, gruppledare Lena & sekreterare Ing-Britt

Kopiera länk