Kommunpolitik

Äntligen cykelväg till Figeholm

Efter många år har vi äntligen nått en överenskommelse vilket innebär att vi tillsammans med en markägare nu kommer att anlägga en skogsbilsväg. Den nya skogsbilsvägen ska också fungera som cykelväg mellan Oskarshamn och Figeholm.

För Vänsterpartiet är gång- och cykelvägar en prioriterad fråga som står högt upp på dagordningen. De senaste åren har vi i Oskarshamns kommun kraftigt ökat investeringstakten för att bygga ut gång- och cykelvägar. I år och nästa år bygger vi ut gång- och cykelvägar i hela kommunen för sammanlagt 11,8 miljoner kronor.
Vi är glada över beslut om att det ska byggas en cykelväg mellan Långekärr och Hultet. Genom att kommunen och markägaren är överens om ett servitutsavtal så skapar vi nu en trygg och trafiksäker cykelväg. Vi ser fram mot ett för båda parter givande samarbete som leder till att vår kommun utvecklas.
Vänsterpartiet arbetar både nationellt och lokalt för att cykeltrafiken ska öka. Det ger minskad miljö- och klimatpåverkan och förbättrad folkhälsa. Vi arbetar för att öka statens anslag för cykelinvesteringar!

Kopiera länk