Fler och nöjdare resenärer i Kalmar län

De senaste tio åren har antalet kollektivtrafikresor i Kalmar län ökat med 3,8 miljoner. Det är en ökning på 41 procent. 2006 låg antalet resor i länet på cirka 6,2 miljoner. 2015 ökade antalet resor till 10 miljoner.

– Det är en fantastisk ökning och väldigt roligt. Vi hade som mål att nå en 40-procentig ökning till år 2020 men när vi summerade fjolåret hade vi kommit dit redan, flera år för tidigt, säger Lena Granath, ledamot i     Trafikstyrelsen.

Resenärerna i länet fortsätter   dessutom att bli allt mer nöjda med kollektivtrafiken. Av de som reser varje dag var 69 procent nöjda, jämfört med 56 procent året dessförinnan. Kalmar län skiljer sig därmed mot riks-

genomsnittet, där nöjdheten minskat. Det visar nya siffror nöjdhets-undersökningar i det som kallas   Kollektivtrafikbarometern.

Nöjdheten bland dem som reser ofta och med sista resan har ökat det   senaste året. I sort sett skiljer heller inget om resan sker i stad eller på landsbygd. Däremot är allmänhetens nöjdhet med KLT något lägre jämfört med 2014. Det är här uppfattningen bland dem som reser sällan eller aldrig kommer fram.

– Vår uppgift i Trafikstyrelsen är att motivera fler till att resa kollektivt, att få fler att prova. Det tillsammans med utveckling av våra biljetter och snabbare information kommer att öka nöjdheten också bland allmänheten, säger Lena Granath.

 

 Medlemsmöte och gruppmöte 16/4

Söndagen den 16 april var det dags för medlemsmöte och gruppmöte

i Stadshuset.

2a vice ordförande i Kommunstyrelsen Lena Granath (V) berättade om budgetprocessen vad gäller driftsramar och investerigar i kommunen.

Samtidigt diskuterade vi framtida prioriteringar och utmaningar

därefter

startade gruppmötet inför Kommunstyrelsen som hölls veckan därpå.

Fika med Vänstern!

 

Måndagkvällen den 3 april bjöds medlemmar, nyfikna och sympatisörer in till en fikakväll. Fredrik Jonasson, vår kassör, fanns på plats och samtalet handlade om stort och smått, politiska diskussioner likväl som vardagens tankar och funderingar.

Måndag den 8 maj är det dags för nästa medlemscafé. Medlemmar, nyfikna och sympatisörer är hjärtligt välkomna!

vill du bli medlem, så hjälper vi dig på plats!

Ulf Åman svarar på debattinlägg

”Signaturen Conny.S vill i en insändare i OT ha slut på mobbningen av sd i riksdagen och ifrågasätter vår demokrati baserat på det faktum att kd har mycket färre röster än sd men mer inflytande.

Men Conny.S, detta är den realpolitiska världen. sd:s väljare har representation i riksdagen i form av sd, de är inte utestängda från inflytande på grund av demokratiska brister. Däremot så har de sdrepresentanter väljarna röstat fram utestängt sig själva då de uttalat att de kan förhandla om allt utom invandring. Så fort ett politiskt parti talar om att detta kan vi inte förhandla om så sätter de sig själva på läktaren.

Att då KD har ett större inflytande än sd beror på att de har för det första ett politiskt samarbete tillsammans med tre andra partier, för det andra så har de förhandlat om allt, och frågar man de som var med och bildade KD en gång i tiden så är det nog många som undrar vart hjärtefrågorna tog vägen.

Ett annat exempel är MP som tidigare haft väldigt duktiga förhandlare som fått genom mycket av sina frågor i förhandlingar med regering men som nu i regeringsställning fått ge upp både på migrationspolitik men även på det som är orsak till partiets existens, nämligen miljön.

Att säga att detta förhandlar vi inte om är att säga till sina egna förhandlare att vi inte tror på er förmåga att förhandla. Tror man på sina förhandlare då vet man att kärnfrågorna kommer att hamna i fokus på ett eller annat sätt.

Till saken hör också att när sd helt plötsligt faktiskt fick ett stort inflytande genom att frångå praxis och rösta på ett annat budgetförslag när det egna fallit, ja då ställde sig tillförordnade partiledaren sig upp och sade ”vi kommer att försöka fälla varje regering” som inte följer vår politik angående invandring. Detta gjorde att inte ens de borgerliga vågade sig på att försöka bilda regering, för sd visade att det inte går att lita på dem, att en enda fråga kan fälla en hel budget.

Så avslutningsvis Conny.S sd blir inte mobbade, de har det inflytande våra demokratiska lagar garanterar dem i fria, demokratiska val, men så länge de inte har egen majoritet så måste de förhandla och det måste man göra om allt och man måste agera så att tänkta medspelare får förtroende inte misstroende.

Ulf Åman (V) Oskarshamn”